akce

Akce ve školním roce 2019/2020

Listujeme rádi

Máme rádi knihy, a tak se není čemu divit, že jsme nadšení, když nám někdo nejen knihu přečte, ale současně i zdramatizuje. Zadařilo se! V pátek 24. ledna se mezi námi objevili známí herci, L. Hejlík, A. Novotný a M. Lánská, kteří si pro I. stupeň připravili knihu Bertík a Čmuchadlo. Legrace byla spousta. Občas se podařilo rozesmát i samotné herce. To však k tomuto pojetí patří. Pro II. stupeň měli připravenu knihu – Život k sežrání. V tomto případě by se dalo říci, že příběh samotný byl k sežrání.
Obě knihy v hereckém pojetí i podání samotném byly velmi poutavé, zajímavé, ale současně i poučné. Po představení jsme si mohli zakoupit a nechat podepsat knihu, památník či jen tak vytržený kus papírku. Nechybělo ani selfie. Těšíme se na další shledání s úžasným Listováním. fotogalerie


LVK 2020

Ve dnech 11. až 17. ledna odjeli žáci 7. a 8. ročníků na každoroční lyžařský výcvikový kurz. Zde jsou podrobnosti o tom, jak tento pobyt probíhal. fotogalerie


Exkurze do Klokánku

V pátek 12. prosince navštívili žáci 8. ročníku zařízení Fondu ohrožených dětí – Klokánek v Brně – Líšni. Ani letos nepřijeli žáci naší základní školy s prázdnou. Dětem v Klokánku jistě udělá radost množství věcí, které jim naši žáci přivezli. Velký dík touto cestou patří všem rodičům a žákům, kteří podpořili dobrou věc a věnovali dětem v Klokánku dárek. Přispěli tak ke zpříjemnění vánočních chvil dětem, které nemají to štěstí trávit svátky se svou rodinou. fotogalerie


Exkurze do planetária 5. roč.

Ve čtvrtek 12. 12. 2019 se uskutečnila exkurze žáků 5. ročníku do hvězdárny a planetária Brno. Na programu byl poutavý pořad o „Sluneční soustavě“. Úvodní vystoupení a následné promítání v 2D se žákům velmi líbila. Následně si mohli vybrat a koupit zajímavé předměty a dárky připomínající tento den. Hezké vystupování dětí a zájem o program přispěl k dalšímu zajímavému školnímu dni. fotogalerie


Mikuláš na Barborce

Každý rok nás navštíví na Barborce Mikuláš s andělem a čertíky a ani tento rok nebyl výjimkou. Zlobivcům byly zamatlány tváře uhlím a ti přislíbili, že už budou hodní. Mikuláš si velmi pozorně vyslechl básničky našich malých školáků. Každý dostal sladkou odměnu a malý dáreček. Andílek je obdaroval vřelým úsměvem. Dále nás čekala módní přehlídka dětí, které přišly v kostýmech čertíků a andílků a všichni jsme si zazpívali koledy. Nakonec jsme měli v každé třídě výtvarnou dílničku. Děti se už včera zapsaly k jednotlivým paním učitelkám podle toho, zda chtěly vyrábět Mikuláše, čerta nebo anděla. Dnešní den se obešel prozatím beze ztrát. Naše fotogalerie mluví za vše.


Den otevřených dveří 2019

28. listopadu jsme otevřeli naši školu v rámci Dne otevřených dveří pro veřejnost a hlavně pro rodiče a žáky budoucích 5. a 6. ročníků z okolních obcí. Při komentované prohlídce mohli návštěvníci nahlédnout do jednotlivých tříd i odborných učeben, ve kterých byly připraveny ukázky výuky, různé pokusy, výrobky žáků a podobně. Některé aktivity si mohli i sami vyzkoušet. Věříme, že se hlavně našim budoucím žákům u nás ve škole líbilo a pomůže jim to v jejich rozhodování o budoucí škole. fotogalerie


Polygram Cvrčovice 8. roč.

Dne 13. 11. 2019 vybraní žáci osmého ročníku navštívili Odborné učiliště Cvrčovice v rámci projektu PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji. Téma setkání – adventní věnec. Žáci se seznámili s teorií a pak si také prakticky vyzkoušeli nazdobit věneček. Své výtvory si mohli odvézt domů. V příštím roce nás čekají ještě dvě návštěvy ve Cvrčovicích. fotogalerie


Exkurze do Technického muzea Brno - 1. až 3. roč.

12. 11. 2019 jsme strávili pěkné dopoledne v Technickém muzeu v Brně. Program byl rozdělen na 3 části. Po ročnících jsme se střídali v uličce řemesel, technické dílně a expozici motorových vozidel. V uličce řemesel nás paní průvodkyně přenesla o 100 dříve do doby první republiky. Děti byly seznámeny s dobovými řemesly a dostaly výuční list. V technické dílně si vyzkoušely fyzikální jevy v praxi a expozice motorových vozidel nás také nadchla.
Vřele doporučujeme návštěvu muzea zopakovat s rodiči. fotogalerie 1. ročník, 2. ročník


Projekt "Záložka..."

Naše škola se opět zapojila do mezinárodního projektu Záložka do knihy spojuje školy: List za listem – baví mě číst. Projekt organizuje Knihovna Jiřího Mahena v Brně a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě. Žáci šestých ročníků vytvořili pod vedením paní učitelky Procházkové a paní učitelky Samlíkové v hodinách výtvarné a pracovní výchovy záložky, které jsme poslali jejich spolužákům do slovenského města Humenné. Také ze Slovenska k nám dorazily poutavé a veselé záložky. fotogalerie


Pracovní výchova na Barborce

V pracovní výchově jsme na zahrádce vyráběli zvířátka z kaštanů. fotogalerie


Drakiáda ve školní družině

Ve čtvrtek 17. října se děti ze školní družiny zúčastnily Drakiády. Děti si přinesly spoustu krásných barevných draků, a i když se zpočátku zdálo, že se nehne ani lísteček, nakonec se vítr rozfoukal a draci vzlétli. I přes zamotané šňůry a dokonce jednoho uvíznutého draka ve stromě jsme si všichni společně odpoledne skvěle užili. A slíbili jsme si, že napřesrok se zase sejdeme. fotogalerie
Paní vychovatelky a děti ze ŠD.


Polygram Cvrčovice

Dne 11. 10. 2019 se žáci 9. ročníku účastnili projektu Polygram ve Cvrčovicích. Říjnový Polygram byl zaměřen na dušičkové věnečky. Jako první se začalo přednáškou, ve které se žáci mohli dozvědět, z čeho se takové dušičkové věnečky vyrábí, co k tomu budou potřebovat, pracovní postup, na co by si měli dávat pozor, ... Po té se přesunuli k pracovním stolům a pustili se do práce. Všichni si na konci posledního Polygramu odvezli domů krásné dušičkové věnečky. fotogalerie
Natálie Ferbyová, 9.A


Ukázka juda na naší škole

Na konci září borci z našeho oddílu předvedli prvňáčkům a druhákům kounické základní školy, jak vypadá hodina tělesné výchovy po judisticku. Kluci si vzali děti na starost a za doprovodu trenérů dětem důkladně protáhli tělo a zahráli si s nimi judistické hry. Naši kluci dále předvedli dětem judistické techniky, názornou ukázku, proč je důležité umět padat, a opravdový zápas. Pomyslnou třešničkou na dortu byla velká míčová soutěž mezi třídami. Děkujeme všem učitelům a zaměstnancům ZŠ Dolní Kounice za pomoc při přípravě a realizaci judistického tréninku a těšíme se zase příště. fotogalerie
Trenéři oddílu JUDO Dolní Kounice se sídlem v Trboušanech


Adaptační pobyt 6. roč.

Tři třídy šestého ročníku se ve dnech 17. a 18. září zúčastnily adaptačního pobytu v areálu Střediska volného času v Ivančicích. Účelem této akce bylo začlenění žáků do nově vzniklých kolektivů a vytvoření zdravého sociálního klimatu v šestém ročníku. fotogalerie


První svačina

První školní týden nám počasí přálo, tak jsme toho hned využili a svačili jsme na nově zbudované zahrádce. Dětem se pobyt o přestávce venku natolik zalíbil, takže kdykoliv bylo hezky, otevřeli jsme dětem dveře na čerstvý vzduch. fotogalerie


Vítání prvňáčků

Konečně nastal ten den, kdy žáci 1. tříd poprvé překročili práh naší školy jako opravdoví školáci. Přivítat nový školní rok s námi přišel pan ředitel Mgr. Radim Dubčák společně s paní starostkou Radkou Formánkovou a panem místostarostou Davidem Hrbáčkem, kteří nové žáčky uvítali, předali jim dárečky a maminkám kytičku.
Děkujeme všem, kteří s námi tyto chvíle prožili, a doufáme, že spoustu krásných chvil ještě prožijí. Na první den můžete zavzpomínat v naší fotogalerii pro jednotlivé třídy. 1.A, 1.BAkce ve školním roce 2018/2019


Školní akademie 2019

Ve čtvrtek 20. června v 17:00 v KD v DK se uskutečnila další školní akademie s názvem „Prázdniny u babičky“. Název sliboval mnoho, vždyť všichni už odpočítáváme dny do začátku prázdnin. Také proto jsme poctivě nacvičovali, abychom měli našim nejbližším co ukázat. Generálka před vystoupením proběhla hladce. Všichni už přesně věděli, na kterou značku se postavit a při kterém tónu písničky vykročit tou správnou nohou. Těsně před vystoupením se ale začaly na obloze i na čele hlavních pořadatelů honit mraky. Rozpršelo se. A pořádně. Přesto všichni účinkující dorazili do kádéčka včas a začali jsme podle plánu. Vystřídala se vystoupení sportovní i taneční, zpěv i mluvené slovo, chvíle smíchu i slzičky dojetí při loučení s našimi deváťáky. fotogalerie
Za organizaci příprav děkujeme Jitce, Martinovi a Vojtovi.
Odkaz na video z akademie
Doufáme, že se vám naše akademie líbila, a přejeme dětem i dospělým krásné prázdniny plné hezkých zážitků a odpočinku.


Škola v přírodě 3. a 4. roč.

Tak jsme se po roce opět dočkali! V pondělí 10. června jsme s nadšením nasedli do autobusu a vydali se směr Nesměř u Velkého Meziříčí, abychom si užili slunečný týden her a zábavy. O program nazvaný Rytíř z Templštejna se nám postarala outdoorová agentura z Jihlavy. Instruktoři zvládli svůj úkol na jedničku a my jsme si je velice oblíbili. Veškeré aktivity byly směřovány k tomu, abychom zdokonalili své znalosti a dovednosti a zvládli statečný a urputný boj s rytířem a získali ukrytý poklad. Nejdříve jsme se rozdělili do družin, vytvořili si erby a pak už jsme hráli hry a získávali zlaťáky, které nám pomáhaly posouvat se na mapě pokladů. Nejvíce nás bavil bungee running, laňáček, lukostřelba, tahání na laně, kroket. V lese jsme vyráběli pasti na zvířata, prolézali pavučinou a trénovali přesnou mušku. Také další hry a soutěžní úkoly byly zajímavé a plné smíchu. Boj o vlajku bychom hráli pořád, při vodním hadovi jsme sice přišli o část oblečení, zato jsme se krásně v horkém dnu osvěžili vodou, při netradičním trojboji jsme zvyšovali fyzickou zdatnost a při Velké pardubické zase znalosti a vědomosti. Ve čtvrtek nastal den D. Vyzbrojení dostatečným množstvím munice (papírové koule) jsme vyrazili zdolat zříceninu Templštejna a zajmout rytíře, který vzal do zajetí naše instruktory. Bojoval statečně, ale nakonec jsme ho přemohli a odvedli spoutaného v poutech do tábora. V den odjezdu jsme v areálu hledali indicie k nalezení truhlice se sladkým pokladem. Během všech her jsme si vyzkoušeli svoji zdatnost, bojovnost i smysl pro fair play. Upevňovalo se staré kamarádství a navazovala nová přátelství. Žádný spor nebyl natolik vážný, aby ohrozil zdárný průběh školy v přírodě. Týden uběhl jako voda a my se loučili a zároveň těšili na příští školu v přírodě. fotogalerie


Vodácký výcvikový kurz

Ahooooj!!!
Hlásíme návrat z vodáckého výcvikového kurzu devátých ročníků. Tři dny naplněné prázdninové pohody jsou úspěšně za námi. Nikoho jsme neztratili a doufáme, že jsme si nikoho navíc nepřivezli :-D Ve středu 12. 6. jsme vyrazili kupředu novým zážitkům na řece Vltavě. Svou plavbu jsme zahájili ve Vyšším Brodě, kde žáci dostali základní instruktáž, poučení, vyfasovali loď Pálavu, se kterou je 1% šance, že se cvaknete, pádla, vesty a nic už nebránilo tomu to pořádně rozjet. Všichni jsme se řídili heslem „Hlavně nestresuj!“ Kupodivu to všem šlo, jak kdyby na lodi vyrůstali. Během plavby jsme udělali pár zastávek na rychlé občerstvení a frčeli dál. První noc jsme spali v kempu Rožmberk, kde jsme se utvrdili v tom, že máme opravdu ty nejhodnější děti pod sluncem. Spaní v tomto kempu nebyl žádný výstřel do nebes. Ráno nejenže došly v bufetu rohlíky, ale jediný obchod ve městě měl výjimečně zavřeno, takže nám nezbývalo nic jiného než dojíst poslední zásoby a vyrazit na 20km plavbu. Po překonání 4 jezů jsme se utábořili v kempu Vltavan v Českém Krumlově, kde jsme si večer zpestřili u táboráku s opékáním špekáčků a zpěvem písní. Po ranním probuzení nás čekala bohatá snídaně místního bufetu – od palačinek, párků, donutů až po míchaná vajíčka. Tento den již posilnění vydatnou snídaní jsme se vydali na poslední kilometry naší plavby. Cestou jsme navštívili Český Krumlov, stihli se opálit, někteří i spálit a ve Zlaté Koruně naše plavba po řece končila. Rozloučili jsme se s našimi báječnými instruktory a vydali se vlakem na sedmihodinovou cestu domů – Ať žijí České dráhy. fotogalerie
Eva Karbašová a Jitka Odehnalová


Polygram - Moravský Krumlov

V letošním školním roce se mohli žáci naší školy účastnit kroužků pořádaných Střední školu dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov. V rámci projektu PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji škola nabízela zdarma kroužky automechanik/autotronik, truhlář, zpracování kovů (obráběč, zámečník), kovář, 3D tisk, robotika, svařování a TURBOCAD. Kroužky probíhaly vždy ve čtvrtek po vyučování, většinou jedenkrát za dva týdny. Největší zájem byl o kroužek 3D tisk. Zde si žáci mohli vytisknout píšťalku, stojan na flash disky, apod.. fotogalerie
Na závěr se v Polánce uskutečnila Soutěž odborných dovedností pro žáky osmého ročníku. Žáci během soutěže dostávali různé úkoly, např. zatloukat hřebíky, zašroubovat vruty, stříhat plech, šroubovat matice, vyměnit kola na autě, jízda zručnosti na kole, test bezpečnosti silničního provozu, ovládat robota, hlavolam. fotogalerie
Příští rok budou kroužky opět pokračovat, žáci se budou moci přihlásit na začátku školního roku.


Projektový den ke Dni dětí

V pátek 31. 5. 2019 si žáci devátých tříd připravili ke Dni dětí pro své mladší spolužáky příjemné dopoledne. Žáci 1. – 5. ročníku se vystřídali na 10 stanovištích, kde plnili různé úkoly. Soutěžili ve skupinkách a na konci všechny zúčastněné čekala sladká odměna. Počasí nám přálo a všichni jsme si den užili. fotogalerie
Pro děti na 2. stupni byly připraveny aktivity různého typu tak, aby si každý mohl vybrat podle svého zaměření. Velká část dětí 6. až 8. ročníku se přihlásila na sportovní disciplíny, tedy baseball a míčové hry. Všichni hráli s velkým nadšením a energií. Převážně slečny si chtěly vyzkoušet cvičení s tanečními podložkami. To vyžadovalo vysoké nasazení jejich i učitele. Zájemci o výtvarné aktivity si také přišli na své ve dvou výtvarných dílnách. Malovali temperami, vyzkoušeli si zdobení ubrouskovou technikou a práci s Fimo hmotou a se sádrovými odlitky. fotogalerie Další skupina se vydala na procházku po Dolních Kounicích spojenou se zajímavými prohlídkami synagogy, kláštera, kostela a dalších pozoruhodných míst. fotogalerie
Doufáme, že oslavu Dne dětí prožili naši žáci příjemně a pohodově a ještě jednou jim k jejich svátku přejeme vše nejlepší!


Polygram - Cvrčovice

Dne 24. 5. 2019 žáci zapojení do projektu PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji – sdílení odborných učeben a laboratoří podruhé navštívili Cvrčovice. Po teoretické části si prakticky vyzkoušeli výsadbu rajčat. Pro žáky byla také připravena ukázka zahradnické techniky – traktor, sekačky, křovinořez, motorová pila, atd. Kdo měl odvahu, mohl si vše vyzkoušet. fotogalerie


Poslední výlet turistického kroužku

Závěrečný výjezd 25. 5. 2019 byl zaměřený na prožitky v přírodě. Vydali jsme se do okolí Ivančic. Z vlaku jsme vystoupili na letovisku a pokračovali proti proudu řeky stezkou až na Rénu. Tam jsme posvačili a putovali dál k rozhledně, ze které jsme hledali orientační body. Naše cesta pokračovala po hřebeni až k řece Rokytné. Cestou jsme hráli drobné hry. Brod na Rokytné sice obsahoval více vody než obvykle, ale i tak jsme jej zdolali a spěchali se najíst do restaurace. Po obědě jsme se už chystali na zpáteční cestu. Po celý den nám krásně svítilo sluníčko a bylo velmi teplo. Jakmile jsme však dosedli do vlaku na cestu zpět a začali si rozdávat osvědčení z turistického kroužku a sladkou odměnu za soutěž, tak se spustil prudký liják. Měli jsme velké štěstí a nevadilo, když jsme se museli v dešti rozloučit. fotogalerie

Turistický výlet do Tišnova

Do Tišnova jsme se vydali 11. 5. 2019 a proběhlo seznámení se zajímavostmi města a okolí, přírodními krásami, návštěva muzea. Nejdříve jsme po příjezdu do města zašli do muzea, kde právě probíhala zajímavá výstava o Černobylu. Po prohlédnutí vystavených obrazů jsme se posadili, abychom se podívali na film o této nešťastné havárii. Pak jsme si prošli zajímavá místa ve městě, na chvíli se zastavili u kašny na náměstí, protože nám do objednaného oběda zbývalo ještě trochu času. Po obědě jsme si prošli další místa města, ale děti stále toužily po návštěvě cukrárny, kde jsme se zastavili na poměrně dlouhou dobu, protože začalo lehce pršet. Po dešti už se nikomu nechtělo jít do přírody, tak jsme se pozvolna přesunuli směrem k nádraží, kde jsme nastoupili kvůli zpoždění vlaku do rychlíku, přičemž se nám konec cesty poněkud zauzlil a dorazili jsme s malým zpožděním. fotogalerie


Návštěva Terezína

O víkendu 18. – 19. května 2019 se 14 žáků naší školy zúčastnilo dvoudenního zájezdu, jehož cílem bylo město Terezín, které je neodmyslitelně spojené s hrůzami druhé světové války. Celá akce byla pořádána Českým svazem bojovníků za svobodu, jehož členka – paní Abrahámová z Ivančic nabídla žákům naší školy možnost se zájezdu zúčastnit. Ti, kteří této možnosti využili, byli z celé akce nadšeni, o čemž svědčí i reportáž jedné z účastnic.
Martin Bublák fotogalerie


Návštěva žáků z okolních škol

V září 2018 byla dokončena modernizace odborných učeben. Jednou z podmínek získání dotace na tuto modernizaci bylo poskytnout učebny i žákům jiných škol a využívat je k mimoškolním aktivitám.
Na pátek 10. května jsme k nám na školu pozvali vždy nejstarší žáky z okolních škol, konkrétně ze Základní školy a mateřské školy Bratčice, ze Základní školy Pravlov, ze Základní školy a mateřské školy Moravské Bránice a z Jubilejní základní školy Masarykova a mateřské školy Nové Bránice. Učitelé fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu a anglického jazyka si pro ně připravili program plný pokusů, ukázek práce s novými pomůckami, ukázek práce s výukovými programy a to, že je tyto aktivity zaujaly, můžete posoudit na přiložených fotografiích. fotogalerie
Kromě toho, že jsme splnili jednu z podmínek poskytnutí dotace, tak se nám podařilo udělat naší škole i reklamu. Žákům z malotřídních škol, kteří by na druhý stupeň základní školy mohli nastoupit třeba k nám, jsme ukázali, že jsme moderní škola, která podporuje výuku přírodních věd, výuky informatiky a výpočetní techniky a výuku cizích jazyků. Nově zmodernizované učebny jsou využívány i k mimoškolním aktivitám, jako jsou badatelské kluby nebo kroužek angličtiny.


Badatelský klub

V rámci projektu „Cesta ke společnému vzdělávání II“ jsme my, učitelé přírodovědných předmětů, dostali zajímavý úkol, vést Badatelský klub pro žáky 1. stupně. Od února se scházíme každou středu nebo čtvrtek s žáky třetího ročníku v našich nových přírodovědných učebnách, kde s nimi zkoumáme různé přírodní jevy a zákonitosti. V učebně fyziky jsme se zabývali povrchovým napětím kapalin a naučili jsme se dělat obrovské bubliny z vlastního bublifuku. Pohrávali jsme si s těžištěm těles, zkoumali magnetické vlastnosti látek. Nejvíce však žáky zaujalo odpálení octové rakety. Zajímavým tématem pro žáky bylo využití fyziky v kuchyni. Ohřívali vodu nad otevřeným ohněm v nafukovacím balónku, usmažili si vajíčko v papírové krabičce, aniž by krabička shořela, ale také si usmažili zmrzlinu. Ta mimochodem žákův velice chutnala. Žáci často využívali i chemickou laboratoř, ve které si vyrobili zubní pastu, sliz, prozkoumali funkčnost sopky, přítomnost škrobu v různých látkách a změnu barev pomocí indikátorů. V učebně přírodopisu se zabývali lidskými smysly, měnili barvu rostlin, ale také zkoumali pod mikroskopem šváby či cvrčky. Pozorovali žížalu, listnaté i jehličnaté stromy. Malí badatelé jsou z každé hodiny velmi nadšení, ptají se nás, co bude příště a co nového se naučí. To nás velmi těší a pohání v dalších přípravách na společné bádání. fotogalerie
Mgr. Jitka Odehnalová, vyučující fyziky


Preventivní program 5. roč.

V úterý 30. 4. 2019 se uskutečnil ve třídách 5.A a 5.B preventivní program „Jak využívat IT a média“. Dvouhodinový program byl zaměřen na důležitá pravidla, která by děti měly dodržovat při používání těchto moderních prostředků. Formou zábavných her se dozvěděly, jak se dorozumívat, kde hledat potřebné informace, na co si dávat pozor, jak je využívat ve spojitosti s výukou apod. Dětem se program velmi líbil. Dokladem byla řada otázek, na které dostaly odpovědi. V neposlední řadě se samy podílely na programu vtipnými scénkami, které si v rámci her připravovaly. Velké poděkování patří lektorce Ivě Lukášové, která od začátku děti zaujala. Všichni už se těší na případné pokračování. fotogalerie


Projektový den ke Dni Země 2019

Dne 26. 4. 2019 se na naší škole konal projektový den ke Dni Země. Pro 1. až 3. ročník bylo připraveno devět stanovišť na cestě od kláštera k velkému hřišti. Úkoly na stanovištích byly zaměřeny na ekologii – třídění odpadu, poznávání rostlin a živočichů, zařazování do ekosystému, problematika nedostatku vody, délka rozpadu odpadků apod. fotogalerie
Na stejné téma byly zaměřeny úkoly na stanovištích pro 4. až 7. ročník. Pro ně byla cesta připravena na školní zahradě a hřišti. fotogalerie
Každé stanoviště měl na starost některý z žáků 9. ročníku. Zadávali a hodnotili jednotlivé výkony svých mladších spolužáků. Tohoto úkolu se zhostili velmi zodpovědně, za což bychom je chtěli velice pochválit. fotogalerie
Žáci 8. ročníku šli pěšky do Němčiček, kde navštívili firmu Regutec, která se zabývá zpracováním ojetých pneumatik. fotogalerie
Jana Navrátilová ml., Jitka Odehnalová


Šestý výjezd turistického kroužku

Výjezd se uskutečnil dne 20. 4. 2019 a zúčastnilo se ho 9 dětí. Po příjezdu do Moravského Krumlova jsme se vydali pěšky ke kapli sv. Floriána, kde jsme se na chvíli zastavili, abychom se z informační desky dozvěděli něco o zdejší přírodě a posvačili. Naše cesta pokračovala poněkud strmou cestičkou do údolí k řece Rokytné a za mostem zase cesta stoupala směrem k městu vzhůru. Po krátkém odpočinku na lavičkách před MěÚ jsme směřovali k zámeckému parku, ale kavárna, kolem které jsme procházeli, děti tak zaujala, že jsme si v ní museli dát alespoň limonádu. Oběd byl objednaný na náměstí v pěkné nové restauraci U Matěje a po něm nesměla chybět tak zvaná sladká tečka ve vedlejší cukrárně. Krátce jsme ještě obešli náměstí a vydali se na zpáteční cestu. Z vlaku děti obdivovaly krásu a hloubku údolí pod námi a po dni naplněném přírodními krásami, spoustou pohybu a teplým počasím jsme se na obvyklém místě v Dolních Kounicích rozloučili. fotogalerie


Pátý výjezd turistického kroužku

Brno – výstava „Tajemná Indonésie“ – 6. dubna 2019
I když nás zrána netěšilo deštivé počasí, přesto jsme se do Brna na výstavu o Indonésii vydali. Byli jsme zvědaví na život lidí v odlehlých koutech světa a všechno tajemné a pro nás mnohdy až nepochopitelné v jejich životních podmínkách. Očekávali jsme sice, že výstava bude mnohem rozsáhlejší vzhledem k její prezentaci na webových stránkách Paláce šlechtičen, kde byla umístěna, ale i tak se nám líbila a předměty, které nás na všech místech obklopovaly, nás zaujaly. Po výstavě jsme zašli do rychlého občerstvení na oběd a potom krátkou procházkou obešli několik zajímavých historických míst města Brna. Na zpáteční cestu jsme se vydali dřívějším vlakem, abychom se již za pěkného slunečného počasí vydali pěšky kolem řeky do Dolních Kounic. Po přibližně hodinové procházce jsme se na obvyklém místě rozešli. fotogalerie


Návštěva divadelního představení

V únoru a v březnu navštívili žáci druhého stupně představení Siddhártha v brněnském divadle Polárka. Společně se Siddhárthou, indickým mladíkem, jsme se ocitli v daleké Indii v chudých chatrčích i bohatých palácích, v mangových hájích a u věčně plynoucí řeky. Za zvuků podmanivé, klidné hudby jsme přemýšleli o tom, co znamená být šťastný, na čem v našich životech skutečně záleží – bohatství, majetek, peníze, přátelé, rodina, vědění, vzdělání? Návštěvu divadla jsme pojali velmi slavnostně, děti se svátečně oblékly, nechyběla saka, šaty, kravaty či motýlky. Zopakovali jsme si základy společenského chování a na návštěvu divadla tak máme příjemné vzpomínky.


Preventivní program 4. ročník

V úterý 12. března ve čtvrtých třídách opět proběhl ve spolupráci se společností Etické dílny preventivní program, tentokrát na téma „Jak překonat starosti ve škole“. Aktivity byly zaměřeny na chování dětí, hlavně o přestávkách ve škole – jak by se měly k sobě navzájem chovat, jakým způsobem děti tyto přestávky tráví, co je baví dělat během přestávek a co jim naopak na přestávkách vadí. Mohly se také podle obrázků seznámit s životem v jednom africkém státu. Shodou okolností se státem, odkud pochází chlapec, kterého naše škola podporuje v adopci na dálku. fotogalerie


Čtvrtý výjezd turistického kroužku

Po dlouhé zimní přestávce jsme se začátkem března vydali do Brna na výstavu Titanic. Všichni jsme se na ni již dlouho předem těšili, avšak nikdo z nás nepočítal s takovým množstvím dalších zájemců o tuto výstavu. Obklopoval nás neustále tak velký dav dalších návštěvníků, že jsme občas sami měli pocit, že jsme na této legendární lodi a postupujeme ve velké tlačenici směrem k záchranným člunům. Zážitek to však každopádně byl velký, protože většinou jsme se cítili jako na skutečné lodi. Dokonce se mezi námi pohybovala dvojice mladých lidí v dobových kostýmech. Po poledni začaly děti toužit po občerstvení, tak jsme se vydali do středu Brna, abychom si stihli koupit v rychlém občerstvení oběd s sebou do vlaku, kde jsme si jej v klidu a beze spěchu vychutnali. Zbytek cesty domů s plnými bříšky proběhl příjemně a jako vždy jsme se před třetí hodinou odpolední rozloučili. fotogalerie


Divadelní představení v KD

V úterý 12. března se žáci 5. – 9. ročníku zúčastnily divadelního představení s názvem – Z deníku pradědečka, které dětem připomnělo sté výroční založení Československa, které si v tomto školním roce připomínáme. fotogalerie


Polygram - OU Cvrčovice

Dne 27. 2. 2019 jsme zahájili druhou část spolupráce s Odborným učilištěm Cvrčovice. V rámci projektu PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji – sdílení odborných učeben a laboratoří navštívíme Cvrčovice celkem třikrát. První setkání bylo zaměřeno na generativní rozmnožování rostlin – setí, další jarní bude zaměřené na sázení a podzimní na sklizeň. Žáci byli nejdříve seznámeni s teorií a pak si vše také prakticky vyzkoušeli při vysévání hlávkového salátu. fotogalerie


Etické dílny 2.B

Žáci 2. B se dne 7. 2. 2019 zúčastnili programu „Buďme kamarádi“ pod vedením lektorky pí. Lukášové ze společnosti Etické dílny. Společně jsme si povykládali o tom, jak je pro nás přátelství důležité, co pro nás znamená a kdo je to kamarád. Dostali prostor k vyjádření vlastního názoru a zahráli si hry, kde si ověřili, zda jsou navzájem přátelé. fotogalerie


Preventivní program ve 4. roč.

V úterý 5. února se ve 4. třídách uskutečnil ve spolupráci se společností Etické dílny preventivní program na téma Jak se stát dobrým kamarádem zaměřený na to, co to znamená být kamarádem. Děti si společně připomněly principy dobrého kamarádství, vyzkoušely si komunikaci v různých situacích, jak svého kamaráda či kamarády mohou podpořit, co pro něj mohou udělat či co mohou udělat pro to, aby byly ještě lepšími kamarády. fotogalerie


Beseda s vyléčeným narkomanem

V úterý 22. ledna zavítal na naši školu pan Pavel Ilčík alias Pecinek z Dubňan, který si ve svém životě sáhl na úplné dno vinou drogové závislosti na pervitinu. Za asistence zaměstnanců zařízení pro léčbu drogově závislých a nadace Světýlko, která setkání zprostředkovala, povyprávěl pan Ilčík žákům osmých a devátých ročníků svůj strastiplný životní příběh. Žáci se tak mohli seznámit, jakým způsobem mohou drogy člověku zničit život a jak je těžké až nemožné se drogové závislosti zbavit. Žáci byli z besedy nadšení a ocenili autenticitu a poutavost Pecinkova vyprávění. Pevně věřím, že úterní beseda zanechala v žácích silný otisk a odradí je od případného pokušení. fotogalerie


Lyžařský kurz 2019

Jako každý rok i letos se žáci převážně 7. ročníku zúčastnili lyžařského výcviku v Hynčicích pod Sušinou. Podrobnosti očima jedné účastnice naleznete zde. fotogalerie


Listování s Lukášem Hejlíkem

Dne 19. 12. jsme měli možnost seznámit se s programem LISTOVÁNÍ. Do naší školy zavítali 2 známí herci – Věra Hollá a Lukáš Hejlík, kteří nás velmi zábavným způsobem seznámili s knihami pro děti. Nejprve se jednalo o knihu ŠMODRCHA, která byla určena dětem na I. stupni. Velmi se jim líbila. fotogalerie
Druhá část pro starší děti byla tvořena dvěma knihami určenými zvlášť pro chlapce a dívky. Obě měly velký úspěch. Ihned po představení, po němž následovala podpisová akce spolu s prodejem knih, nebyla ani jedna kniha již k dispozici. Byl o ně tak velký zájem, že hercům žádná nezbyla. fotogalerie


Návštěva Klokánku

Dne 13. prosince navštívili žáci osmého ročníku zařízení pro ohrožené a zanedbané děti – Klokánek v Brně – Líšni. Prostřednictvím této exkurze se žáci mohli seznámit s podmínkami, ve kterých žijí děti, které nemůžou vyrůstat v rodinném prostředí. Působivou částí bylo osobní setkání s nejmenšími obyvateli brněnského zařízení. Velké díky patří všem rodičům a dětem, kteří se rozhodli zpříjemnit dětem v Klokánku Vánoce a poslali jim věcné dary. fotogalerie
Martin Bublák, Eva Hodovská


Tajemství Vánoc 1. až 3. roč.

Výchovně vzdělávací program uskutečněný ve dvou termínech 4. a 11. 12. 2018 nám zpestřil vánoční čekání na Ježíška. Součástí bylo zpívání vánočních koled, výroba dekorací, zdobení perníčků a seznámení se s tradičními vánočními zvyky. Akce proběhla v pěkném a příjemném prostředí ekocentra Trkmanka ve Velkých Pavlovicích. fotogalerie


Výjezd turistického kroužku do Brna

V sobotu 10. 11. 2018 jsme navštívili v Brně na Josefské „MODELOVÝ SVĚT“ - digitální kolejiště, autodráha, dráha s RC auty, dřevěné kolejiště, …i s možností zakoupení těchto hraček. Výstava se dětem líbila, ale prostor, ve kterém jsme se pohybovali, byl poněkud stísněný. Odtud směřovala naše cesta k Petrovu přes Mc Donalda. S plnými bříšky se všichni cítili dobře a vůbec nám nevadilo šedivé počasí bez jediného slunečního paprsku. Z Petrova jsme měli Brno jako na dlani a procházka parkem byla velmi příjemná. Naše další cesta už pokračovala k vlakovému nádraží, abychom nezmeškali odjezd vlaku. Dušičkové počasí nám náladu nezkazilo a výlet jsme si jako vždy užili. fotogalerie


Beseda s elitním kriminalistou

Ve středu 7. listopadu zavítal na naši školu bývalý kriminalista pplk. Josef Lottes, který působil třicet let v oddělení vražd. Podílel se na vyšetřování známých kauz, například Spartakiádní vrah či Orlické vraždy. Plukovník Lottes seznámil žáky 7. – 9. ročníku se základy trestního práva a kyberšikany. Zpestřením přednášky byl popis konkrétních případů, které pan Lottes během své dlouholeté praxe vyšetřoval. fotogalerie


Polygram - OU Cvrčovice

Ve čtvrtek 18. 10. 2018 se vybraní žáci devátého ročníku účastnili projektu PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji na Odborném učilišti Cvrčovice. Téma třetího setkání – dušičková vazba. Žáci se seznámili s teorií a pak si také prakticky vyzkoušeli nazdobit věneček. Své výtvory si mohli odvézt domů. Tohle třetí setkání bylo poslední pro letošní deváťáky, v příštím kalendářním roce začínáme opět s žáky osmých tříd. fotogalerie


První výjezd turistického kroužku - Oslavany

Program: Turistika cyklostezkou podél řeky do Oslavan, pozorování přírody, drobné hry cestou a seznámení s historií a současností města Oslavany. Prohlídka zámeckého parku a oběd v zámecké restauraci. Seznámení dětí s dalšími zajímavostmi města Oslavan. Cesta zpět do Ivančic s prohlídkou náměstí a pamětními deskami Vladimíra Menšíka a Alfonse Muchy, návštěva cukrárny a cesta zpět do Dolních Kounic. fotogalerie


Ukázky juda

V úterý 11. 9. 2018 borci z oddílu Judo Dolní Kounice v Trboušanech předvedli prvňáčkům a druhákům kounické základní školy, jak vypadá hodina tělesné výchovy po judisticku. Kluci si vzali děti na starost a za doprovodu trenérů dětem nejdříve důkladně protáhli tělo a následně je naučili jeden ze základních judistických pádů, pád vzad. Děti byly velmi šikovné a padaly naprosto dokonale. Pokud se některé z nich rozhodnou navštěvovat náš oddíl, naučí se další pádové techniky, a pokud ne, tak věříme, že v případě nečekané nehody venku nebo doma spadnou bez jakéhokoli úrazu. Naši kluci dále předvedli dětem judistické techniky a opravdový zápas. Pomyslnou třešničkou na dortu byla velká míčová soutěž mezi třídami. Děkujeme všem učitelům a zaměstnancům ZŠ Dolní Kounice za pomoc při přípravě a realizaci judistického tréninku a těšíme se zase příště. fotogalerie


 Adaptační program žáků 1. roč.

Učitelky prvních tříd každý rok pro své nové žáčky plánují adaptační program. Již druhým rokem realizujeme tuto akci ve spolupráci se SVČ Ivančice. Letos proběhl adaptační program až ve středu 19. září, protože první termín nám překazilo deštivé počasí. V tento den jsme se sešli na hřišti za klášterem. Lektoři ze SVČ si připravili pro děti zajímavé hry. Děti se při nich blíže seznámily, naučily se spolupracovat a vzájemně si pomáhat. Nadšení a zápal pro hru můžete vyčíst z fotografií. fotogalerie


Adaptační pobyt žáků 6. roč.

Ve dnech 17. a 18. září se žáci 6. ročníků spolu se svými třídními učiteli zúčastnili adaptačního pobytu v Jedovnicích. Prožili jsme krásné slunečné dny v malebném prostředí Moravského krasu. Program pobytu jsme ve spolupráci s odborníky zaměřili na vytvoření respektujících se kolektivů, seznámení s nově příchozími žáky, navození příjemného třídního klimatu, ale také na cvičení konfliktních situací a navození společensky přijatelných řešení. Šesťáci si užili spoustu zábavných her (některé i náročnější na kondici). Zhodnocení adaptačních aktivit a výstupy kurzu se staly vodítky pro další práci s třídními kolektivy.
Jana Navrátilová, třídní učitelka 6.B fotogalerie


První den ve škole - září 2018

Slavnostním zahájením v pondělí 3. září 2018 začala povinná školní docházka pro 34 prvňáčků naší školy. Svou přítomností je podpořili rodiče i prarodiče. Ředitel školy pan R. Dubčák děti s úsměvem přivítal. Paní starostka R. Formánková s dalšími zástupci obce předali jako milou pozornost dětem dárky a maminkám kytičku. Tento výjimečný den je zdokumentován a fotografie budou zveřejněny na webových stránkách školy a v Dolnokounickém zpravodaji. Všem prvňáčkům přejeme, aby chodili do školy s úsměvem, práce se jim dařila a radovali se ze všeho, co se naučili.
Třídní učitelky. fotogalerie