o škole

Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice vyučuje ve dvou budovách:
U Sboru (Barborka) - I. stupeň (1. a 2. ročník)
Smetanova - I. a II. stupeň (3. až 9. ročník), mateřská škola
Součástí školy je školní družina v budově na ulici Smetanova.

Od září 2011 je součástí školy také mateřská škola. Od září 2012 byla zřízena další třída. Celková kapacita je 44 dětí.

Výuka na škole probíhá v tomto školním roce podle
vzdělávacího programu Škola, jak ji neznáte - Školní vzdělávací program Základní školy Dolní Kounice, doplněného o Dodatek_1, Dodatek_2 a Dodatek_3
Součástí výuky jsou také povinně volitelné a nepovinné předměty:
Povinně volitelné předměty:
7. ročník - Sportovní hry hoši, Domácnost dívky. 8. ročník - Informatika seminář, Sportovní hry dívky. 9. ročník - Cvičení z M, Cvičení z Čj, Domácnost, Technické činnosti.
Nepovinné předměty:
Náboženství

Zaměření školy
Náš školní vzdělávací program „Škola, jak ji neznáte“ vychází z pojetí školní docházky jako důležité etapy života dítěte, v níž má získat schopnosti potřebné pro budoucí život. Naším cílem je vzdělávat a vychovávat naše žáky tak, aby se jim dostalo kvalitní a kvalifikované péče v podnětném a bezpečném prostředí s ohledem na jejich různorodé vzdělávací potřeby. Škola je místem, které žáky motivuje, podporuje k aktivnímu učení se, pomáhá utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytuje spolehlivý základ všeobecného vzdělání.
 

Naše škola se zapojila do projektu RECYKLOHRANÍ - co je recyklohraní - získaný certifikát - více na www.recyklohrani.cz - Jak pokračuje projekt na naší škole v číslech (2010-11), období (2012-14), zpráva za rok 2017-18. Výsledná čísla za rok 2018-19 můžete vidět v tomto získaném certifikátu.

Naše škola je zapojena do projektu OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL

V provozu je dětské přírodní hřiště na školní zahradě. Bylo vybudováno v rámci projektu na základě vyhlášení výzvy OPŽP č. 54 - rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu. Financováno bylo převážně ze zdrojů EU. Cílem bylo vytvořit bezpečné prostředí pro setkávání, pohyb a vzdělávání dětí předškolního věku. fotogalerie