o škole

 

šk. rok 2018-19

 
historie
zaměstnanci
počty žáků
organizace šk. roku
zájmové útvary
školní družina
školní parlament
adopce na dálku
školní poradenské pracoviště
poskytování informací
projekty
pronájem sportovišť
modernizace školy
dokumenty:
školní řád
školní vzdělávací program
dodatek_1 k ŠVP
dodatek_2 k ŠVP
dodatek_3 k ŠVP
školská rada
členové školské rady
GDPR -informační memorandum
rozpočet
výroční zpráva 18-19
inspekční zpráva
Žádost o přestup
Žádost o uvolnění
Žádost o přijetí
Žádost o přijetí - vzor
Žádost o odklad