výuka

práce žáků
ukázky hodin 2019/20:
Exkurze za zdravým životním stylem
Výchova ke zdraví
Plavecký výcvik
Preventivní programy
Taneční tělocvik
Staročeské Vánoce
Vánoční přípravy ve 4.B
Komiksový workshop
Beseda s právníkem
Muzikoterapie
Přírodovědná vycházka 1. roč.
Dopravní výchova