Využití tabletů v hodinách Aj

aj_kar_brez_19.jpg
aj_kar_brez_19_02.jpg
aj_kar_brez_19_03.jpg
aj_kar_brez_19_04.jpg
aj_kar_brez_19_05.jpg
aj_kar_brez_19_06.jpg