Kontakty

název: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace
adresa: Smetanova 2, 664 64 Dolní Kounice
telefony: Smetanova: 546 421 595
U Sboru: 546 421 597 (1. a 2. roč.)
Školní jídelna: 546 421 961
Školní družina: 722 963 966
Mateřská škola: 546 421 962
e-mail: info@zsdolnikounice.cz 
kontakty zaměstnanci školy
ID datové schránky 47846xt
web: www.zsdolnikounice.cz
žákovská knížka

vstup do elektronického systému

schránka důvěry: schranka.duvery@zsdolnikounice.cz
číslo účtu: 3052199/0300

Aktuálně

 
 • Schůzka rodičů dětí nově nastupujících v září do MŠ se bude konat 26. srpna v 15:00 hod. v prostorách školky
 • Rozhodnutí o přijetí dětí do MŠ k prázdninovému provozu
 • Vydávání vysvědčení všem žákům proběhne v pátek 26. června. Na 29. a 30. června jsou vyhlášeny dny volna (tzv. ředitelské volno), v tyto dny je zajištěno hlídání dětí přihlášených k dobrovolné prezenční výuce na 1. stupni. Čestné prohlášení ke stažení (pro všechny žáky, kteří půjdou poprvé od 11. března do školy).
 • Žákům 2. stupně bude umožněna přítomnost ve škole od 9. 6. 2020 na základě přihlášení do 2. 6. 2020. Přesný rozpis s podrobnými informacemi pro jednotlivé třídy 6. až 8. ročníku byl rodičům zaslán e-mailem.
 • Pravidla prezenční výuky pro žáky školy z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví v době dobrovolné přítomnosti ve škole od 18., 25. května a 8. června 2020
 • Hurá, jsme zpět!
  Pohled na současnou výuku - slovem i obrazem
 • Metodika znovuotevření MŠ od 18. 5. 2020, tiskopis Čestného prohlášení ke stažení
 • Zamyšlení nad distanční výukou na naší škole
 • Domácí samostudium - na e-mailové adresy rodičů budou pravidelně zasílány sady úkolů na domácí práci. V sekci novinky na webu je umístěn odkaz na zadávanou práci
 • Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví se zakazuje s účinností od 11. března 2020 osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání ve  školách a školských zařízeních. Na mateřské školy se tento zákaz nevztahuje.
 • Sběr papíru se až do odvolání přerušuje - výsledky loňského školního roku
 • Dopis starostky města rodičům našich žáků
 • Náš Zlatý Ámos
  Zlatý Ámos je anketa o nejoblíbenějšího učitele České republiky. Svého učitele/učitelku mohou navrhovat žáci základních a středních škol. Do loňského 26. ročníku nominovali žáci naší školy pana učitele Martina Bubláka, který se ve středu 20. února 2019 zúčastnil regionálního kola ve Zlíně a získal titul Zlatý Ámos Jihomoravského kraje. Gratulujeme! fotogalerie Jak vše probíhalo, se dozvíte očima účastníků zde.
  Současně pan učitel postoupil do semifinále, které se uskutečnilo 6. března 2019 v Praze v zrcadlových sálech MŠMT a jehož součástí bylo i přijetí u prezidenta ČR a prohlídka reprezentačních prostor hradu. fotogalerie Zde jsou postřehy očima účastníka.
 • Vážení rodiče, v rámci maximálního zabezpečení školní budovy a zajištění co největšího bezpečí pro vaše dítě se podařilo na škole zprovoznit systém video vrátného. Platí tato pravidla pro vstup do budovy školy: vstup do mateřské školy a vstup do základní školy

Veškerý obrazový materiál na stránkách školy je výhradním vlastnictvím školy, nikdo nemá udělen souhlas ke stahování, šíření nebo následnému zpracovávání tohoto materiálu.