mateřská škola

Aktuálně

červen 2020

Schůzka rodičů dětí nově nastupujících v září do MŠ se bude konat 26. srpna v 15:00 hod. v prostorách školky

Školné pro MŠ na příští školní rok 2020/21

Pasování předškoláků na zahradní slavnosti
Ve čtvrtek 11. 6. se v odpoledních hodinách na našem Ekohřišti konalo slavnostní pasování předškoláků na školáky. Pozvány byly všechny děti s rodiči, prarodiče, sourozenci a další rodinní příslušníci. Celý týden jsme se s dětmi chystali na tu velkou slávu. Děti pomáhaly s přípravou pohoštění a výzdoby zahrádky. Předškoláci si vyráběli koruny a temperovými barvami malovali své portréty na vyzdobení plotu zahrádky.
Nastal slavnostní okamžik, na který se všichni těšili. Pan Král pasoval předškoláky na školáky krásným mečem. Paní učitelky předaly dětem šerpy, knížku s věnováním a pamětní list. Potom už se mohla rozjet zábava! Pro děti bylo připraveno 5 stanovišť, na kterých na ně čekaly různé pohádkové postavy a plnění zajímavých úkolů. Za každý splněný úkol děti dostaly odměnu a razítko. V závěru proběhlo vyhodnocení a děti dostaly spoustu sladkých odměn, které si odnesly domů. Slavnost jsme ukončili diskotékou. Rodičům dětí děkujeme za spolupráci, přinesli spoustu výborného občerstvení! A všem dětem přejeme krásné prázdniny a našim předškolákům mnoho úspěchů ve škole a vykročení do 1. třídy s úsměvem a radostí. fotogalerie

„Sluníčka“ si hrají na cukráře
V rámci příprav na slavnostní pasování předškoláků jsme si zahráli na cukráře. Paní učitelky napekly muffinky, které děti zdobily čokoládovým a vanilkovým krémem. Muffinky pak sypaly oříšky, lentilkami, zdobily sušenkami, piškotky, trubičkami apod. Děti to bavilo natolik, že se někteří dokonce rozhodli, že jednou se stanou cukráři a pekaři. Ani fotit jsme nestíhali, jak jsme se do práce zabrali. A děti pak na odpolední slavnosti hrdě pobízely rodiče, aby ochutnali jejich dobrotu: „To, jsme dělali my, mami!“ fotogalerie
 

Přihláška a Žádost o přijetí do MŠ k prázdninovému provozu


květen 2020

Výsledky přijímacího řízení k předškolní docházce do MŠ pro školní rok 2020/21

Metodika znovuotevření MŠ od 18. 5. 2020, tiskopis Čestného prohlášení ke stažení


duben 2020

Informace k zápisu do mateřské školy pro šk. rok 2020/21. Ke stažení Žádost o  přijetí, Čestné prohlášení

Vzhledem k přerušení provozu uvádíme zde náměty na činnost s dětmi doma, pokud by ji chtěl někdo z rodičů dobrovolně využít:

týden od 11. 5. do 15. 5.

týden od 4. 5. do 7. 5.

týden od 27. 4. do 30. 4.

týden od 20. 4. do 24. 4.

týden od 14. 4. do 17. 4.
týden od 6. 4. do 9. 4.
týden od 30. 3. do 3. 4.


březen 2020

Od pondělí 30. 3. 2020 přerušujeme až do odvolání provoz naší MŠ v souvislosti s mimořádným opatřením MZ


únor 2020

Karneval v MŠ
Tento týden v naší školce proběhl v duchu příprav na karneval. Děti tvořily z krepového papíru, malovaly temperovými barvami veselé šašky a nafukovaly balonky. Rády se zapojovaly do zdobení tříd. Ve středu už se naše školka zaplnila princeznami, kovboji, spidermany, vílami i jedním mimoňem. Pro děti byl připraven bohatý program – soutěže, taneční hry, veselé písničky, a proběhlo vyhlášení vítězů soutěže o nejlepšího tanečníka/tanečnici. Byly oceněny i nejoriginálnější masky karnevalu. Na závěr děti čekalo vyhlášení tomboly, předání vzpomínkových diplomů i kornoutu plného sladkostí. Do příprav karnevalu jsme zapojili i rodiče dětí MŠ, tímto jim děkujeme za spolupráci. fotogalerie
Ten dělá to a ten zas tohle...
Toto téma zaměřené na profese a povolání děti z naší školky velmi zaujalo a to jak velké ze třídy Sluníčka, tak malé ze třídy Hvězdičky. Mnoho jsme si toho pověděli a naučili se, nejvíce ovšem děti baví to, co si mohou osahat. A musíme říci, že jim to šlo bezvadně. fotogalerie


leden 2020

Mokré vysvědčení
Od měsíce října 2019 do prosince 2019 se předškoláci účastnili předplaveckého výcviku v bazénu Nová Ves. Cílem kurzu bylo navodit kladný vztah k pobytu ve vodě a seznámit děti s různými plaveckými styly. Mnozí překonali strach z potopení hlavy pod vodu nebo ze skoku do vody. Na závěr každé lekce nechyběly ani volné hry s vodními hračkami. Na závěr kurzu všichni zúčastnění obdrželi spolu s malým dárkem "Mokré vysvědčení" s velkou jedničkou. Ve školce jsme si vysvědčení slavnostně předali za zvuků fanfáry a potlesku ostatních kamarádů. Oslavu jsme zakončili diskotékou. Všem gratulujeme k prvnímu vysvědčení! fotogalerie
Recyklohraní
Další zadání ekologického projektu "Recyklohraní aneb Ukliďme si svět" se týkalo opět elektrozařízení a elektrických spotřebičů. Děti měly za úkol vyplnit pracovní listy. Našimi průvodci při vyplňování pracovních listů nám byly pohádkové postavičky Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Při plnění úkolu jsme si připomněli, proč je důležité třídit elektrospotřebiče, že kontejner na vysloužilé elektrospotřebiče má červenou barvu, a hravou formou pomocí obrázků jsme se seznámili s tím, co do červených venkovních kontejnerů patří a co ne. Také jsme prozkoumali okolí školky a zjistili, kde se nachází nejbližší červené kontejnery. fotogalerie


prosinec 2019

Vánoce v MŠ
Netrpělivě všichni očekávali, zda Ježíšek přinese dárky pod stromeček v naší MŠ. Po svačince zazvonil zvoneček, oči dětí se rozzářily a pod stromečkem našly mnoho dárků. Během chvilky byly balíčky rozbalené a ve třídě byli lékařky, konstruktéři, vědci, stavitelé,… fotogalerie
Vánoční výlet
Letos jsme měli změnu. Místo vánoční besídky jsme uspořádali výlet s rodiči na vánoční výstavu, která se konala v SŠ Zahradnické škole Rajhrad. Na výstavu jsme se vydali v sobotu objednaným autobusem. Děti měly možnost se účastnit vánočního tvoření, které pro ně bylo připraveno organizátory SŠ Rajhrad. Děti si vyrobily půvabné ozdůbky na stromeček. Pak prošly pohádkovou vesničkou, kde měly za úkol poznat dle indicií pohádky. Také jsme navštívili výstavu vánočních vazeb, které vytvořili studenti této školy. Na této výstavě jsme se nadechli všudypřítomné vánoční atmosféry a získali jsme spoustu podnětů a inspirace na vánoční tvoření. fotogalerie
Mikulášská nadílka v naší MŠ

Dne 5. 12. 2019 se uskutečnila v naší MŠ mikulášská nadílka. Navštívili nás Mikuláš, čert a anděl, které představovali žáci deváté třídy. Děti je přivítaly písničkami a krátkými básničkami, za to pak byly odměněny mikulášskými balíčky. Děkujeme všem rodičům, kteří nám s přípravami pomohli tím, že pro děti přinesli spoustu sladkostí na tvorbu balíčků. fotogalerie
Návštěva divadelního představení
V pátek 6. 12. 2019 jsme se s dětmi vypravili objednaným autobusem na divadelní představení PEKELNÁ POHÁDKA. Představení se uskutečnilo v Ivančicích v Kině Réna. Spolu s dalšími dětmi ze školek z širokého okolí jsme shlédli napínavou a trochu strašidelnou pohádku s písničkami o pekaři Josífkovi a o Luciperce, která byla pověřená, aby ho svedla k hříchu a odnesla do pekla. Naštěstí se jí to nepodařilo a našel v ní hodnou ženu.


říjen 2019

Jak jsme zvládli Recyklohraní
Už po několikáté se naše školka zapojila do ekologického projektu “Recyklohraní aneb Ukliďme si svět”. Tentokrát bylo v zadání projektu vytvořit dětský časopis, který vybízí k třídění baterií a elektrozařízení. Tento nelehký úkol jsme pojali jako týdenní téma. Řekli jsme si, co to vlastně elektrospotřebič je a jestli nějaké mají i děti doma (hodiny, ovladač na televizi, hračky na baterky,..). Šli jsme se podívat na místo, kde je sběrný kontejner na baterie a různé staré elektrozařízení. Děti měly za domácí úkol do MŠ přinést nějakou svoji hračku nebo jinou věc, která funguje na baterie. Zpívali jsme písničku Třídění odpadu. Týden jsme završili samotnou tvorbou našeho časopisu. fotogalerie


srpen 2019

Schůzka s rodiči dětí, které nově nastoupí od 1. září 2019, proběhne až 29. srpna ve 14:00 hod. v prostorách MŠ


červen 2019

Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání v MŠ pro šk. rok 2018/2019 - prázdninový provoz

Oznámení o výši školného v MŠ na školní rok 2019/2020

Rozloučení s předškoláky
Zahradní slavnost a slavnostní pasování našich předškoláků na školáky panem králem se konala v červnu na našem ekohřišti za školou. „Pan král“ slavnostně pasoval naše předškoláky do stavu školního, každého ošerpoval, předal pamětní list i drobnost na památku. Po této slavnosti započalo odpoledne plné her, atrakcí, hudby i tance s pohádkovými bytostmi pro všechny děti, jejich sourozence i rodinné příslušníky. Konala se také hostina, jako na správné královské oslavě, kterou připravili rodiče dětí. Počasí nám přálo, děti byly spokojené, což je hlavní. My dětem všichni přejeme krásné letní prázdniny a našim školákům mnoho úspěchů ve škole. Také moc děkujeme ředitelství naší školy, že nás při této akci finančně podpořilo. fotogalerie

Den dětí v MŠ - prohlídka kláštera s hledáním pokladu
U příležitosti Dne dětí jsme s dětmi navštívili klášter Rosa coeli. Klášterem nás provázela milá paní průvodkyně, která nám o něm řekla spoustu zajímavostí. Děti hádaly, jaké pohádky se zde natáčely, a také se dozvěděly něco z historie kláštera…třeba o kačence, která v rajské zahradě kláštera údajně snesla zlaté vejce...nebo tu nechala poklad pro děti?? Děti poklad po náročném hledání opravdu našly, ale nemohly si ho odnést bez splnění úkolů, které jim kačenka zadala. Např: Zazpívej písničku o jaru, dotkni se něčeho červeného, modrého, zeleného, žlutého, namaluj obrázek větvičkou, najdi zvířátko, které je menší než tvůj palec,..a další. Do MŠ jsme odcházeli plní zážitků a dojmů a s plnou náručí sladkostí. fotogalerie


květen 2019

Výlet do ZOO
V úterý 14. května jsme se celá školka vydali objednaným autobusem do Zoologické zahrady v Hodoníně. Všechny děti se těšily, až si na vlastní oči prohlédnou exotická zvířata, se kterými jsme se seznamovali už v MŠ prostřednictvím obrázkových knížek a encyklopedií. Zážitkem pro některé byla už dlouhá jízda autobusem,… ti nejmenší si cestou ze ZOO i zdřímli. Mladším dětem se nejvíce líbily opice a pavilon mořského světa, kde mohly pozorovat i žraloka. Starší děti uchvátil pohled na majestátného tygra. A když pak viděly „hračku“ tohoto mohutného zvířete – pneumatiku od traktoru,…celou rozkousanou a děravou, s obdivem a trochu i strachem si uvědomily obrovskou sílu jeho drápů a čelistí. No, v přírodě bychom ho potkat nechtěli. I když jsme školku opouštěly s obavami, aby nám počasí přálo, nakonec všechno dobře dopadlo a pláštěnky zůstaly v batůžcích. Výlet jsme si všichni užili a už se těšíme na další! fotogalerie


Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání v MŠ pro šk. rok 2019/2020


duben 2019

Předškoláci opět na Barborce
V pátek 15. 4. 2019 jsme s předškoláky již potřetí navštívili odloučené pracoviště ZŠ „Barborku“. Děti tam strávily celou vyučovací hodinu, tentokrát pod vedením paní učitelky Hudecové. Vyučovací hodina měla téma včeličky. Děti usedly do lavic jako praví školáci. Pod vedením paní učitelky se naučily novou básničku o včeličkách. V rytmu písničky Včelka Mája si zahrály hru na sochy s usedáním na květy na koberci a pak už se pustily do práce. Pomocí pracovních listů děti procvičovaly grafomotoriku – kroužení včeliček nad úlem. Dále procvičovaly pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, nad, pod,.. (vybarvi včeličku, která je nad úlem,..). V kroužku na koberci děti vyvozovaly první písmeno ve slovu (narcisky – N, motýlek – M,…) a vytleskávaly různá jarní slova. Nakonec měly v bludišti dovést ztracenou včelku do úlu. A za odměnu si mohly na interaktivní tabuli namalovat obrázek podle svého přání. Všem dětem se návštěva moc líbila a už se těší na zápis! fotogalerie


březen 2019

Březnová návštěva předškoláků na ZŠ
Další lekce Edukativně stimulačních skupin na ZŠ Barborka, tentokrát pod vedením paní učitelky prvního stupně J. Badinové. Tato spolupráce se ZŠ u dětí rozvíjí a podněcuje hravou formou schopnosti, dovednosti a funkce důležité pro zvládnutí trivia (tj. pro čtení, psaní, počítání). Pomáhá dětem postupně si zvyknout na cílenou práci v novém prostředí základní školy. fotogalerie

Malí zahradníci
Po zimě je vždy jaro. To ví v naší školce každý, všichni ho už nedočkavě vyhlížíme a těšíme se na něj. Nejvíce se těší děti, a aby ho náležitě přivítaly, učí se poznávat první jarní kytičky dle obrázků. Také rozdílu mezi cibulkou a semínkem. Sejí fazolky Mungo a pozorují jejich klíčení za oknem. Aby nám šla práce lépe od ruky a zimní čas rychleji plynul, zpíváme si o petrklíči. Na procházkách nasloucháme zvukům jara a pozorujeme pozvolna probouzející se přírodu. fotogalerie


únor 2019

Karnevalové dopoledne
V měsíci únoru se děti těšily na ,,Karnevalové dopoledne“ ve školce. Pilně s rodiči připravovali doma masky. Ve středu 27. 2. 2019 se dočkaly. V tento den se nastrojily do krásných kostýmů a po svačince začal karnevalový rej za doprovodu veselých písniček. Na děti čekala spousta zábavných her, tance, veselí, i tombola. Nesmíme zapomenout ani na hostinu, kterou pro děti zajistili rodiče. Děti si toto dopoledne báječně užily. fotogalerie

Pohádka o budíku
26. 2. 2019 jsme společně navštívili divadelní představení v kině Réna Ivančice. Tváře dětí na fotografiích v divadle i autobuse potvrzují spokojenost s tímto kulturním výletem. fotogalerie

1. návštěva na ZŠ Barborka
Naši předškoláci navštívili v rámci Edukativně stimulačních skupin základní školu, kde je přivítala paní učitelka Mgr. Eva Dvořáková. Předškoláci se měli možnost seznámit s prostředím ZŠ Barborky. Od paní učitelky dostávali úkoly: pojmenovat zvířátka na obrázku, vyvodit první hlásku ve slově, rozdělit slova na slabiky. Další návštěva se uskuteční 8. 3. 2019. fotogalerie

Ptáčci a zvěř v zimě
V třeskutých mrazech, které v měsíci lednu svíraly naši krajinu, bylo potřeba pomáhat volně žijícím ptáčkům i zvěři. Což už teď vědí i naše děti ze školky. Proto jsme připravili pro ptáčky společnými silami krmítka s ptačím zobem, které pak děti umístily do volné přírody. Ptáčky i zvířátka by jistě potěšily písničky i říkanky, které o nich děti umí. Děti také namalovaly a vytvořily spoustu obrázků, abychom si vyzdobili naši školku a nezapomněli na to, co jsme se naučili a stále učíme. Chránit přírodu živou i neživou a pomáhat jí. fotogalerie

Naši plaváčci
Od měsíce listopadu 2018 do ledna 2019 se starší děti MŠ účastnily předplaveckého výcviku spolu se žáky naší ZŠ v krytém bazénu Nová Ves. Zde se učily základům plaveckého umění a hlavně kladnému vztahu k vodě a tomuto sportu. Na závěr kurzu všichni zúčastnění obdrželi ,,Mokré vysvědčení“ s velkou jedničkou. Všem gratulujeme k prvnímu vysvědčení. fotogalerie


leden 2019

Náš „Baterkožrout“
Už po několikáté se naše školka zapojila do ekologického projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Tentokrát bylo v zadání projektu vytvořit robota „Baterkožrouta“, který by nám mohl ve třídě sloužit na sběr elektrických baterií. Děti si tvoření užily. Natíraly papírové krabice temperovými barvami, prohlížely jsme si různé druhy tužkových baterií (které děti znají z autíček nebo hracích plyšáků) a dál s nimi pracovaly při dotváření detailů na robotovi. Náš „Baterkožrout“ dostal čestné místo ve třídě Sluníček. fotogalerie

Zimní radovánky v MŠ
Stál sněhulák na šišato, kdo ho stavěl, může za to….text této písničky znají všichni kamarádi ze třídy Sluníček i Hvězdiček velmi dobře, a tak se rozhodli, že si takového sněhuláka postaví. A aby tomu jednomu nebylo smutno, postavili rovnou celou sněhuláčí školku. Můžete se přesvědčit ve fotogalerii MŠ sami, zdali naše děti umějí stavět sněhuláky. fotogalerie


prosinec 2018

Vánoce v naší MŠ
V úterý 11. 12. děti nazdobily pro Ježíška stromeček, pod který jim pak v úterý 18. 12. nadělil dárky. Celý týden děti kroužily kolem stromečku a netrpělivě vyhlížely Ježíška. Tak jako každý rok bohužel nestihly Ježíška zahlédnout, ale jako důkaz své návštěvy zanechal pod stromečkem spousty balíčků. Děti postupně se vší vervou rozbalovaly dárky a nacházely nejrůznější hračky. Své nadšení z dárků pak vložily den poté do Vánoční besídky, na kterou se přišli podívat nejen rodiče, ale i nejbližší příbuzní dětí. fotogalerie
 

Mikulášská nadílka v MŠ
Dne 5. 12. 2018 se uskutečnila v naší MŠ Mikulášská nadílka. Navštívili nás Mikuláš, čert a anděl, které představovali žáci deváté třídy. Děti je přivítaly písničkami a krátkými básničkami, za to pak byly odměněny mikulášskými balíčky. fotogalerie


říjen 2018

Hry s přírodninami
V rámci týdne Plody podzimu jsme si s dětmi často „hráli“ s kaštany i jinými plody podzimu. Kaštánky děti nasbíraly s rodiči a přinesly nám je do školky, kde je často využíváme na výtvarné tvoření i na rozvoj fantazie při tvorbě takovýchto děl. Děti pracovaly v kolektivu i samostatně. Kaštany nám sloužily pro rozvoj poznávacích schopností, představivosti a myšlenkových operací.
Některé z úkolů, které děti procvičovaly:
- počítání plodů (kaštany, žaludy, šišky, jablka, oříšky)
- tvoření skupin o daném počtu prvků z těchto plodů
- procvičování pojmů více x méně x stejně
- starší děti: samostatná práce, „puzzle“, počítání do 6,… fotogalerie

Pečení štrúdlu a skořicových tyčinek
V rámci tématu Podzimní ovoce si děti ze třídy Sluníček upekly jablíčkové štrúdly a skořicové tyčinky. Rozvalovaly těsta, strouhaly jablka, vyloupávaly oříšky, sypaly tyčinky cukrem a skořicí. Naplněné a smotané štrúdly jim pak upekly paní kuchařky. Dětem i paním kuchařkám, se kterými se děti podělily o štrúdl, moc jejich výtvor chutnal…tak moc, že jsme zapomněli fotit. fotogalerie


srpen 2018

Provoz školky ve školním roce 2018/19 byl zahájen v pondělí 3. září v 7:00 hod. V dalších dnech je pravidelná doba provozu 6:45 až 16:45 hod.


červen 2018

Provoz školky v příštím školním roce 2018/19 bude denně od 6:45 do 16:45 hod.

Zahradní slavnost a pasování předškoláků
Dne 19. 6. 2018 se v odpoledních hodinách v naší MŠ konalo slavnostní pasování předškoláků na školáky, na které jsme se ve školce dlouho připravovali. Už od rána jsme s dětmi zdobili naši zahrádku balonky, krepovými papíry a velkými malovanými klauny. Předškoláci si také vyrobili koruny. V prostorách naší zahrádky jsme se v 16:00 setkali se všemi rodiči i prarodiči dětí, abychom všichni slavnostně oslavili odchod předškoláků do školy. Nastal slavnostní okamžik, na který se všichni těšili. Pan Král pasoval předškoláky na školáky krásným mečem, předal dětem šerpy, knížku s věnováním a pamětní list. S předškoláky se rozloučily i paní učitelky, které dětem předaly malé dárečky a popřály jim pěkné prázdniny, mnoho úspěchů ve škole a vykročení do 1. třídy s úsměvem a radostí. Potom už se mohla rozjet zábava! Pro děti bylo připraveno 5 stanovišť, na kterých na ně čekaly různé pohádkové postavy a plnění zajímavých úkolů. Slavnost jsme ukončili velkou diskotékou. Rodičům dětí děkujeme za spolupráci, přinesli spoustu výborného občerstvení!
Pěkné prázdniny všem dětem přejí učitelky MŠ fotogalerie

Výsledky přijímacího řízení - seznam dětí přijatých pro prázdninový provoz

Oznamujeme výši úplaty za předškolní vzdělávání v naší mateřské škole pro příští školní rok 2018/19

Den dětí ve školce
1. 6. byl „Den dětí“ a proto, když jsme přišli ráno do školky, posilnili jsme se svačinou a vyrazili hledat poklad, který pro nás schovali piráti. Cesta byla nebezpečná a vedla nás až na vrchol kopce „Antoníčku“. I když byl poklad dobře ukrytý, všichni ho našli a měli z něho obrovskou radost. Piráti nám ale nedali odměnu „zadarmo“… Na děti čekaly úkoly, které rozvíjely jemnou i hrubou motoriku, tělesnou zdatnost a paměť. Všechny děti si za odměnu vylosovaly velký balíček s hračkami a sladkostmi. Bylo to velké dobrodružství!
Děkujeme rodičům za spolupráci při chystání pokladu pro děti! fotogalerie


květen 2018

Informace o prázdninovém provozu - v naší školce bude zajištěn ve dnech 2. až 13. července 2018, následujících 14 dní můžete využít MŠ na Tovární. Tiskopisy přihlášky, žádosti a evidenčního listu pro potvrzení od lékaře Vám vydáme v ředitelně (pro zájemce z MŠ Tovární). Rodiče našich dětí obdrží přihlášku a informace v ředitelně na Tovární.

Dne 23. 5. 2018 jsme s dětmi navštívili muzikálové představení Sněhová královna žáků ZUŠ Ivančice v kulturním domě. Děti se zájmem sledovaly cestu Gerdy za svým milým Kayem, kterého věznila sněhová královna ve svém ledovém království. Cestou se setkává s královnami všech ročních období. Dětem se představení velice líbilo, zvláště pak kostýmy účinkujících. fotogalerie
V rámci tematického celku Naše město jsme si s dětmi udělali velkou komentovanou prohlídku našeho městečka. Ukázali jsme si, kde jsou obchody a co v nich můžeme nakoupit. Už víme, kde je lékárna, kde sídlí hasiči, že pohledy babičce z výletu se odesílají na poště, že knížku na čtení si můžeme s maminkou vypůjčit v knihovně. Také jsme si ukázali splav a kde byl starý mlýn. V našem městě už se neztratíme. fotogalerie

Vítání občánků, které se uskutečnilo v sobotu 19. 5. 2018 na MÚ Dolní Kounice. Předškoláčci naší mateřské školy potěšili všechny zúčastněné pásmem říkanek, tanečkem i vlastnoručně vyrobenými dárečky. fotogalerie

Návštěva ZOO Hodonín - 10. 5. 2018
Cílem letošního výletu byla ZOO Hodonín, kam jsme se s dětmi dopravili objednaným autobusem. Byl krásný slunečný den, a tak byla velká šance, že uvidíme všechna zvířata ve výbězích. Svačinka proběhla na místě přímo před pavilonem opic, které dětem posílaly pusinky přes sklo a loudily kousek chleba. Na děti udělal velký dojem malý kajmánek a žralok v pavilonu mořského světa. Největší atrakcí byl pro děti ale tygr, o kterém si povídaly ještě v autobuse po cestě zpět do MŠ. Výlet se nám moc vydařil. fotogalerie

Divadlo Abraka Muzika
Ve čtvrtek 3. května 2018 jsme s dětmi navštívili divadelní představení Abraka muzika. Představení probíhalo v Ivančicích v sále kina Réna. Na vystoupení jsme s dětmi cestovali hromadnou dopravou. Děti byly poučeny o slušném a bezpečném chování v dopravních prostředcích. Představení bylo interaktivní. Kladlo si za cíl nejen pobavit, ale děti i poučit o lidských smyslech a jejich využívání, o umění číst důležité piktogramy i bez písmenek, o slušném chování k sobě navzájem a naučili jsme se několik rytmických poučných písniček, které se děti hned naučily. Už teď se těšíme na další výlet za kulturou.


duben 2018

Předškoláci na Barborce
V pátek 27. dubna 2018 naši předškoláci už po čtvrté navštívili Barborku. Tentokrát pro ně přichystala poutavý program paní učitelka Nezvedová se svojí třídou. Po příchodu se s dětmi přivítala, děti se představily a každý dostal list papíru s čísly od 1. do 9. Ty označovaly jednotlivá stanoviště, na kterých čekali starší školáci, kteří dětem vysvětlili úkol, který je zde čeká….například hledání rozdílů na 2 obrázcích, vytleskávání slabik ve slově, poznávání základních barev i odstínů, hledání, který obrázek mezi ostatní nepatří, hod míčem do koše, grafomotorika jedním tahem, apod. Děti si potom společně se školáky zazpívaly a nakonec, protože všichni předškoláci úkoly úspěšně splnili, pustila paní učitelka za odměnu krátkou pohádku Maxipes Fík ve škole. Návštěva se nám moc líbila. Děkujeme za spolupráci p. učitelkám na 1. stupni. fotogalerie

Beseda se včelařem
V rámci tématu HMYZ jsme ve středu 25. dubna 2018 přivítali v mateřské škole pana Ing. Miroslava Holého. Děti poslouchaly poutavé vyprávění o životě včel, získaly hodně nových informací, mnoho věcí i pomůcek včelaře si mohly osahat. Velkým zážitkem byla ukázka živých včel, samozřejmě pod sklem. Děkujeme za vstřícné setkání, při němž si děti upevnily dosavadní znalosti, poznaly život pracovitých včel, ale i nadšení a neméně náročnou práci včelařů, kteří se s láskou o včely starají. Děti pochopily, že i lidé z našeho regionu chrání přírodu, pečují o ni a jejich práce přináší užitek. Je důležité předávat tyto hodnoty našim nejmenším! fotogalerie
Den Země v MŠ
V rámci týdne s tématem Den Země byla v naší MŠ odborná přednáška zaměřená na třídění odpadu, pořádaná zástupci firmy Ekokom. V rámci tohoto týdne jsme si s dětmi zasadili do květináčů semínka afrikánů na výzdobu naší školky. Květináče máme na okně ve školce a děti je pravidelně zalévají a hlídají, aby měly dost sluníčka. Už totiž víme, co všechno takové semínko potřebuje, aby mohlo vyrůst v krásnou květinku. Chceme přispívat k tomu, aby kolem nás bylo příjemné prostředí, učíme se přírodu chránit a staráme se i o naši zahrádku, kde v tomto týdnu proběhl jarní úklid - sběr a odnos listí, starých větví a jiných přírodnin na kompost. fotogalerie


únor 2018

Karneval v MŠ
V úterý 20. 2. 2018 se uskutečnil v naší MŠ karneval. Děti si s sebou přinesly karnevalové masky, které jim pořídili jejich rodiče. Pro děti jsme připravili bohatý program, který jsme zahájili promenádou masek. Děti tančily a soutěžily. Připravena byla malá tombola a občerstvení, které nám přinesli rodiče. Děkujeme všem rodičům za podporu a spolupráci s naší MŠ. fotogalerie


leden 2018

Edukativně stimulační skupiny
Návštěva předškoláků na ZŠ Barborka. Předškoláci z naší MŠ v lednu poprvé navštívili Barborku. Přestože nám pršelo, návštěvu jsme si nenechali pokazit. Děti se moc těšily a všechny si také svědomitě připravily batůžek s pouzdrem a pastelkami. Paní učitelka Dvořáková děti pěkně přivítala. Děti usedly do lavic spolu se svými bývalými kamarády z MŠ, letošními prvňáčky. Bylo to pro ně příjemným překvapením, když viděli známé tváře v zatím neznámém prostředím. Prvním úkolem pro předškoláky byl pracovní list na procvičení jemné motoriky, obtahování tvarů, nácvik psaní. Na koberci si pak děti spolu se školáky zahrály hru „Šla babička do městečka a koupila tam….“ Nakonec děti u klavíru za doprovodu paní učitelky zazpívaly lidové písničky. Děkujeme za spolupráci učitelkám na prvním stupni základní školy a už teď se těšíme na příště.
Příští návštěva předškoláků na ZŠ Barborka – 23. února 2018. fotogalerie

31. 1. 2018 - Mokré vysvědčení v MŠ
Rozhodli jsme se, že v den, kdy na základní škole budou školáci dostávat vysvědčení, uspořádáme ve školce taky malou slavnost. A sice předávání mokrého vysvědčení dětem, které se uplynulého půl roku zúčastnily předplaveckého výcviku v Nové Vsi. Děti dostaly vysvědčení, malý dárek a sladkou medaili. Všem se nám oslava líbila. fotogalerie


 prosinec 2017

Ve dnech 27. 12. 2017 (Stř) až 2. 1. 2018 včetně (Út) bude přerušen provoz mateřské školy

Vánoční besídka v MŠ
Dne 14. 12. 2017 se uskutečnila v naší MŠ Vánoční besídka. Děti vystoupily s krátkým vánočním programem plným písniček, básniček, s pohádkou a zimním tanečkem. Připravily si také pro rodiče vánoční dárky a přání, která si vytvořily, a popřály všem spokojené prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a pohody v roce 2018. fotogalerie

8. 12. 2017 děti z naší MŠ navštívily další lekci předplaveckého výcviku v Nové Vsi. Tato lekce byla zaměřena na získávání jistoty při pobytu ve vodě. Děti projevily odvahu při splývání po hladině na zádech. Mezi další úkoly patřilo potopení hlavy pod vodu nebo trénování skoků do vody z okraje bazénu. Při zdolávání všech úkolů byla dětem dopomocná paní lektorka. Odměnou pro děti byl pobyt ve vířivých bublinkách. Už se všichni těší, co je čeká příště! fotogalerie

5. 12. 2017 nás navštívil v MŠ Mikuláš, čert a anděl. Děti jim zazpívaly vánoční koledy a přednesly krátké básničky. Za to pak dostaly od Mikuláše malý dárek. fotogalerie

Děti naší MŠ se zúčastnily 3. 12. 2017 rozsvícení vánočního stromu v KD v Dolních Kounicích. Děti vystupovaly jako andílci s vánočním programem plným písniček a básniček. K této příležitosti si vytvářely také rekvizity. Dětem se vystoupení velice líbilo a sklidily od diváků veliký potlesk. fotogalerie


listopad 2017

Předplavecký výcvik
V pátek 3. listopadu se děti z naší MŠ zúčastnily další lekce předplaveckého výcviku v Nové Vsi. Lektorky si děti rozdělily do dvou skupin - na děvčata a chlapce. Děti se seznámily s technikou plavání kraula s hlavou pod vodou. Poté následovaly skoky do vody, šipka a nácvik potápění, zadržení dechu a pomalé vypouštění vzduchu a pro odvážné lovení puku na dně bazénu. Nakonec zábava a hraní s různými vodními hračkami v malém bazénku. fotogalerie


říjen 2017

Podzim v MŠ
V rámci ŠVP tématu „Ovocný týden“ děti vyráběly, tvořily a ochutnávaly podzimní ovoce ve všech možných podobách. Za pomocí učitelky si připravovaly ovocné saláty z různého podzimního ovoce a upekly si jablečný závin, který si odnesly domů. fotogalerie


září 2017

Informace o zájmové činnosti - nabídka kroužků

Ve školním roce 2017/18 se mění doba provozu od 6:45 do 17:00 hod.

Informace o výši školného pro tento školní rok 2017/18


červen 2017

Zahradní slavnost
V pátek 23. 6. 2017 jsme ve spolupráci se SVČ Ivančice uspořádali velkou Zahradní slavnost s pasováním našich předškoláčků. Pozvány byly všechny děti, rodiče, prarodiče i sourozenci. Rodiče nám pomohli se zajištěním občerstvení, kterého bylo opravdu hodně. V úvodu všechny děti přivítal král, předškoláčci se představili a řekli něco o sobě. Král je potom slavnostně pasoval na školáky velkým mečem. Děti se rozešly na 5 stanovišť, kde je doprovázely známé pohádkové bytosti a pomáhaly jim s plněním různých úkolů. Za každý splněný úkol děti dostaly razítko. V závěru proběhlo vyhodnocení a děti dostaly spoustu odměn, které si odnesly domů. Slavnost ukončila diskotéka, při které se děti vyřádily. Bylo to pěkně strávené odpoledne. fotogalerie
Návštěva pouti
Ve čtvrtek 8. 6. 2017 jsme s dětmi v rámci MŠ navštívili pouť. Děti se povozily na malém dětském vláčku. Měly pěkný zážitek a těšily se, až pouť navštíví o víkendu s rodiči. fotogalerie

Výlet do Permonia Oslavany
V úterý 20. 6. 2017 jsme navštívili Permonium Oslavany. Po příjezdu nás přivítali instruktoři. Děti si vyslechly pohádkový příběh o zlobivém permoníkovi, kterému mohly ze zakletí pomoct jedině splněním a zapisováním všech úkolů. Děti se rozdělily do 3 skupin a každá dostala mapu s plánem trasy, na které na děti čekalo spoustu nástrah. Všechno ale zvládly a v cíli je čekalo závěrečné vyhodnocení a každý byl odměněn medailí! I přes velké teplo se nám všem výlet velmi líbil. fotogalerie
Návštěva dopravního hřiště
Ve středu 14. 6. 2017 jsme ve spolupráci s MŠ Bratčice navštívili Dopravní hřiště Oslavany. Po příjezdu jsme se šli projít do zámeckého parku, kde jsme si v trávě udělali letní piknik. Poté jsme přišli na dopravní hřiště, kde se dětí ujaly dvě milé instruktorky. Děti se zábavnou formou učily poznávat jednoduché dopravní značky, jak se bezpečně chovat v provozu jako chodec, či cyklista a naučily se správně přecházet přechod (zebru) i přechody se semaforem. Všem se nám výlet moc líbil. fotogalerie

Dne 1. června proběhl v mateřské školce Den dětí. Oslavili jsme ho s dětmi na zahrádce školky letním piknikem v trávě. Poté se děti rozdělily do dvou skupin- na děvčata a chlapce. Každá skupinka podnikla výpravu za ukrytým pokladem. V pokladu na děti čekala sladká odměna a malá hračka pro každého. Starší děti vyzdobily chodník okolo školky. Pomalovaly ho různými obrázky zvířátek, kytiček nebo kamarádů za školky. Potom za námi na zahrádku přišla maminka od Natálky Karáskové a přivedla Natálčina poníka Boni. Všechny děti měly možnost si koníčka pohladit, a kdo chtěl, mohl se na něm i povozit. Všem se nám oslava moc líbila. fotogalerie


květen 2017

Den maminek v MŠ
U příležitosti Svátku matek jsme se rozhodli uspořádat 11. 5. 2017 malou oslavu v naší školce. Děti si pro maminky přichystaly milé vystoupení v podobě básniček a písniček. Poté následovalo příjemné posezení u tvoření jarních věnečků. Všechny maminky také měly možnost individuálního focení se svým dítětem na zahrádce školky. Kromě hezkých zážitků si maminky odnesly i dárečky, které pro ně děti s láskou vyrobily. Všichni jsme si užili hezké odpoledne. Děkujeme všem maminkám za spolupráci a aktivní zapojení do připravených činností. fotogalerie
Příprava předškolních dětí MŠ v edukativně stimulačních skupinách na ZŠ
Po příchodu do třídy se děti nejprve přivítaly s paní učitelkou Mgr. Dvořákovou a představily se. Paní učitelka je seznámila s připraveným programem. V této hodině se nejprve paní učitelka zaměřila na předmatematické představy. Připravila pro děti úkoly např. rozdělení ovoce a zeleniny podle obrázků, poznávat zvířata a jejich mláďata, ale také vyjmenovat věci na obrázku. Jednotlivá slova rozdělit na slabiky. Děti plnily také úkoly na procvičení grafomotoriky. Za úspěšné plnění těchto úkolů byly odměněny. fotogalerie

Zápis do MŠ - obecné informace k povinnému předškolnímu vzdělávání, podrobné informace o vlastním zápisu do MŠ včetně kritérií. Doplňující informace MŠMT


duben 2017

EKO den v Kónus klubu
V pátek 21. 4. jsme se zúčastnili EKO dne na malém hřišti v Kónus klubu. Rádi jsme se zapojili do poučné akce, která děti učí, jak chránit přírodu a udělat z našeho města ještě hezčí místo k žití. Po příchodu nás čekaly tematické soutěže. Děti se naučily, jak můžou doma správně třídit odpad. Nejenom chlapci si užili ukázku popelářského auta. Zhlédli jsme poučný spot a dostali odměny. Ve školce jsme si pak o tématu dál povídali a rozhodli se, že si vyrobíme „papírového robota“ na třídění papíru. Děti si vyrábění užívaly a měly radost ze společné práce. fotogalerie
Kozy
Dne 25. 4. jsme využili pěkného počasí a v rámci týdenního tématu domácí zvířátka a jejich mláďátka jsme se vydali na Antoníček, kde jsme se sešli s p. Jelínkem. Ten nám nabídl, že dětem ukáže nově narozené kůzlátko a jeho maminku. Děti měly možnost se s nimi seznámit, pohladit si je a nakrmit je suchým chlebem a rohlíky. Dokonce si děti vyzkoušely, jak se kozy pasou - na vodítku je děti vodily na pěknou travičku. Naučili jsme se je správně pojmenovat (kozel, koza, kůzlátka) a povídali jsme si o tom, že nám kozy dávají zdravé mléko a co se z něj může všechno vyrobit. Výlet se nám moc líbil. fotogalerie


březen 2017

Edukativně stimulační skupiny pro předškoláky
V pátek 24. března naši předškoláci už po třetí navštívili Barborku. Tentokrát si pro děti přichystala program na jednu vyučovací hodinu paní učitelka Mgr. Dvořáková. Děti si prohlédly třídu a seznámily se s dětmi z 2. třídy, z nichž mnozí byli našimi kamarády ve školce. Druháci nám ukázali, jak se ve škole naučili číst, a předškolákům pak pomáhali se zadaným úkolem na procvičování barev. Nakonec jsme si všichni zazpívali písničky u klavíru na přání dětí. Další setkání nás čeká 21. dubna. fotogalerie
Březen - měsíc čtenářů
Ve středu 8. března jsme navštívili městskou knihovnu. Paní Káčerková nám ukázala, jak jsou knihy v knihovně zařazeny a kde najdeme oddělení s knihami pro děti. Povídali jsme si o tom, jaké druhy knih známe: obrázkové knížky, pohádky, leporela, encyklopedie, básničky,… Děti se také dozvěděly, co musí udělat pro to, aby si s rodiči mohly nějakou knihu vypůjčit domů. Dětem se v knihovně tak zalíbilo, že jsme ve středu 22. března navštívili knihovnu naší základní školy, kde nás provedla paní učitelka Mgr. Šafářová. fotogalerie


únor 2017

Edukativně stimulační skupiny v MŠ
V letošním školním roce navštěvují předškolní děti naší MŠ v rámci druhé části edukativně stimulačních skupin základní školu na Barborce. Zde si děti převezmou dané učitelky z prvního stupně a hravou formou podněcují schopnosti, dovednosti a funkce důležité pro zvládání trivia (tj. pro budování čtení, psaní, počítání). Poznávají také zázemí ZŠ a seznamují se průběžně se všemi učitelkami prvního stupně.
První návštěva se uskutečnila 17. 2. 2017
Další: 24. 3. 2017, 21. 4. 2017 a 19. 5. 2017
Děti si přinesou: batůžek, pouzdro s psacími potřebami, přezůvky fotogalerie

Karneval v MŠ
Ve čtvrtek 23. 2. 2017 se uskutečnil maškarní karneval v MŠ. Na karneval jsme si připravili bohatý program s tombolou. Do přípravy karnevalu jsme zapojili i rodiče dětí MŠ. Za pěkné masky děti obdržely diplomy a medaile. fotogalerie

Divadelní představení
V úterý 7. února 2017 děti naší MŠ navštívily divadelní představení Dva kamarádi v kině v Ivančicích. Kvak a Žbluňk jsou dva žabí kamarádi, jejich příhody jsou veselé i poučné zároveň. Účinkoval divadelní soubor Cylindr z Prahy. Dětem se divadlo velice líbilo. fotogalerie
Krmení zvířátek
V rámci EVVO chráníme a poznáváme přírodu a poznávání zvířat žijících ve volné přírodě jsme ve spolupráci s rodiči dětí nashromáždili usušené staré pečivo a odnesli volně žijícím zvířatům do lesíka nad školou. Při cestě do přírody děti poznávaly stopy zvířat ve sněhu. fotogalerie


prosinec 2016

Vánoční besídka
Jako každý rok jsme uspořádali v naší MŠ Vánoční besídku. Připravili jsme vánoční koledy, básničky, říkadla a také scénky, které si děti oblíbily a to nejen o Vánocích. Z důvodu nemoci jsme vystoupili s menším počtem dětí, ale i tak se všem náš program líbil. Jménem MŠ děkujeme všem rodičům za účast na naší besídce.
Všem přejeme pěkné a spokojené prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a pohody v roce 2017. fotogalerie

Připravujeme se na Vánoce
Za pomocí maminky paní Polákové, která nám upekla perníčky, jsme je s dětmi nazdobily a připravily na vánoční jarmark a vánoční besídku, která se uskuteční 20. 12. 2016 v 16:00 hod. ve třídě MŠ. fotogalerie Naše vystoupení na vánočním jarmarku - fotogalerie
Mikulášská nadílka v MŠ
Na 5. 12. 2016 jsme připravili pro děti naší MŠ Mikulášskou nadílku. Mikuláš, anděl a čert byli žáci naší ZŠ. Děti přednesly vánoční říkadla a básničky, zazpívaly vánoční písně a koledy. Od Mikuláše dostaly malý balíček s ovocem a sladkostmi. fotogalerie


listopad 2016

RECYKLO HRANÍ - UKLIDÍME SI SVĚT
Hlavním cílem prvního letošního úkolu byl sběr a recyklace baterií. Děti shromáždily dostatečný počet vybitých baterií, jejichž pomocí vytvoří mapu ČR. Při procházkách jsme si také připomněli barvy sběrných kontejnerů pro třídění konkrétního druhu odpadu a popovídali si o nutnosti recyklace odpadu. fotogalerie


říjen 2016

Dne 16. října se 8 dětí z naší MŠ zúčastnilo první lekce předplaveckého výcviku v Nové Vsi. Dětí se ujaly zkušené instruktorky, které je rozdělily do skupin podle toho, jaké zkušenosti děti s vodou mají. Ve velkém bazénu děti plnily různé úkoly, ale došlo i na dovádění s vodními hračkami v malém bazénku. Už teď se děti těší na příště. fotogalerie


červen 2016

V rámci svátku „Dne dětí“ jsme navštívili farmu paní Kindlové na Karlově v Dolních Kounicích. Šli jsme polní cestou, během které se děti střídaly v jízdě na koníkovi. Pro děti to byl nezapomenutelný zážitek. Na farmě si děti mohly nakrmit různá domácí zvířata a jejich mláďata. Dětem se na farmě velice líbilo. Děkujeme paní Kindlové, že umožnila naší MŠ návštěvu farmy a seznámila děti se zvířaty, která zde chovají. fotogalerie
Ve čtvrtek před Antonínskou poutí se děti naší MŠ mohly povozit na pouťových atrakcích na náměstí Míru. Děti si s nadšením atrakcí užívaly. fotogalerie


květen 2016

Ve čtvrtek 19. 5. se uskutečnil plánovaný výlet MŠ. V rámci týdne a tematické části „Co jezdí, létá a pluje“ jsme cestovali z místa naší MŠ Dolních Kounic do Ivančic. Děti měly možnost si vyzkoušet nejen autobusovou dopravu, ale také vlakovou. Seznamovaly se s okolím a přírodou. Část zpáteční cesty jsme šli pěšky kolem řeky Jihlavy. fotogalerie


duben 2016

Den Země
Environmentálně zaměřená akce, děti se učí o tom, proč je důležité chránit přírodu. V rámci této akce jsme připravili výlet do Nových Bránic. Zaměřili jsme se na poznávání svého okolí a přírody. fotogalerie
Jaro
Další aktivitu jsme zaměřili na poznávání a sledování vývoje přírody na školní zahrádce. fotogalerie


březen 2016

Divadelní představení v MŠ
Dne 11. 3. 2016 sehrálo divadlo Koráb v naší MŠ divadelní představení „Tři prasátka.“ Příběh se dětem líbil, jelikož se mohly do děje pohádky zapojit a tím rozvíjet svoji fantazii. fotogalerie
Předškoláci v ZŠ
8. 3. 2016 naši předškoláci v rámci edukativně stimulačních skupin navštívili první stupeň ZŠ.
Děti se mají možnost nejen seznámit s prostředím školy, ale i s plněním různých úkolů pod vedením paní učitelky. fotogalerie
Další návštěva ZŠ se uskuteční 5. 4. 2016.
Jarní tvoření
V rámci tématického celku Zelené jaro a tématické části Svátky jara jsme se zaměřili na různé techniky barvení a zdobení vajíček a velikonoční tradice. fotogalerie


únor 2016

Karneval v MŠ
10. února
jsme připravili pro děti MŠ maškarní karneval ve spolupráci s rodiči a vedením ZŠ. Učitelky připravily pro děti zábavný program, který se dětem líbil. Na závěr karnevalu byla připravena tombola pro všechny děti MŠ. fotogalerie

V rámci týdenního tématu „Polámal se mraveneček“ si děti hravou formou osvojovaly správné návyky při nemoci (zakrývání úst při kašlání, smrkání do kapesníku...). Povídali jsme si o tom, jak probíhá návštěva u lékaře a zubaře, jaké nástroje používají a jak se jmenují. Společně jsme si na lékaře a pacienty taky zahráli - ošetřovali jsme kamarádovi „zlomenou nohu“, bolení hlavičky, měřili jsme teplotu, poslouchali jsme srdíčko…Týdenní téma se promítalo i ve volných hrách dětí, děvčata nám často v kuchyňce vařila zdravou svačinku ze zeleniny a ovoce a chlapci si v domečku udělali ošetřovnu pro zraněné plyšáky. fotogalerie


leden 2016

Předplavecký výcvik
Děti MŠ se první pololetí školního roku zúčastnily předplaveckého výcviku v Nové Vsi společně s žáky ZŠ. Slavnostní předání vysvědčení proběhlo 28. ledna v MŠ. fotogalerie


prosinec 2015

Ve čtvrtek 17. prosince jsme uspořádali vánoční besídku ve školní jídelně ZŠ. Besídku zahájil a všechny přivítal ředitel ZŠ Mgr. Rostislav Kandrnál. Děti zazpívaly vánoční koledy a přednesly krátké vánoční básničky. Na závěr předaly děti svým rodičům malé dárky, které si pro ně připravily. fotogalerie

V pátek 4. 12. 2015 jsme uspořádali pro děti MŠ Mikulášskou nadílku. Mikuláše, čerta a anděla dětem připravili žáci devátých tříd ZŠ. Děti jim zazpívaly písně a přednesly básně, které se naučily. Za odměnu každý dostal malý balíček s ovocem a sladkostmi, které dětem věnovala ZŠ. fotogalerie


září, říjen 2015

Některé z podzimních činností a aktivit: výroba pečiva - fotogalerie, výroba salátu - fotogalerie

V pondělí 12. října se čtyři předškolní děti ze třídy Sluníček i Hvězdiček zúčastnily 1. lekce předplaveckého výcviku v Nové Vsi. I přes nepříznivé počasí jsme sezonu skvěle zahájili. Paní lektorka v úvodu děti seznámila s prostředím malého i velkého bazénu, ve kterém se střídavě pohybovaly. Poté si děti užívaly hrátky s vodou za pomocí různých pomůcek. Plnily různé soutěžní úkoly, potápěly se a na závěr si pohrály s vodními hračkami. Byl to vydařený výlet a děti si ho velmi užily. fotogalerie

V rámci tematického celku „Podzim“ a tematické části „Ukaž se mi jablíčko“ jsme se zaměřili na seznamování dětí s nejznámějším ovocem u nás, a to jsou jablka. Děti poznávají jeho vlastnosti, ale i netradiční způsoby jeho využití při výtvarných, hudebních a pohybových činnostech. Měly možnost jablíčka nejen posbírat na školní zahradě, ale ochutnávat a také si z nich upéct jablečný závin ve cvičné kuchyni ZŠ. Cílem tohoto tematického celku je, aby děti měly krásné prožitky z podzimu a to hlavně z pozorování přírodních změn, které mohly vidět na naší nové zahradě. fotogalerie