výuka - ukázky hodin

Ukázky hodin ve školním roce 2019/20

Exkurze za zdravým životním stylem

Žáci 9. ročníku navštívili prodejnu zdravé výživy „Schůzka 7.13“ v Dolních Kounicích. Učivo životosprávy mají žáci zařazeno v ŠVP v rámci předmětu výchova ke zdraví. Majitelka prodejny paní Salátová nás seznámila se sortimentem přímo v prostorách prodejny. Doporučila žákům nejvhodnější snídaně, svačiny a pobavili jsme se o potravinách, které by měly být součástí jejich jídelníčku. Cílem exkurze bylo seznámit žáky s přípravou zdravých pokrmů, zařazením do jejich jídelníčku a vytvořit tak zdravé stravovací návyky. foto


Výchova ke zdraví - přednáška 8. roč. dívky

Pro dívky 8. ročníku proběhla v úterý 25. 2. 2020 přednáška o péči o pokožku v období dospívání. Na přednášku byla pozvána odborná poradkyně v péči o pleť paní Magda Křížová, která se touto problematikou zabývá již několik let a pracuje jako kosmetička a poradkyně v péči o pleť. Paní Křížová si s dívkami povídala o vhodných kosmetických přípravcích v péči o pleť a tělo, které jsou vhodné pro jejich věkovou kategorii. Byla jim zdůrazněna nutnost starat se o pleť v období dospívání s návodem, jak konkrétně pleť vyčistit a s jakou frekvencí. V druhé části hodiny proběhla praktická ukázka, kde na žákyni všem paní Křížová ukázala, jak pleť vyčistit, a ukázala příklad decentního denního líčení vhodného pro dívky tohoto věku. foto


Plavecký výcvik

I letošní druháci a třeťáci absolvovali plavecký výcvik v bazénu v Nové Vsi. Ukončili ho s koncem prvního pololetí. Hodiny plaveckého výcviku se skládaly ze systematické výuky plavání, ale vždy zbyl i čas na volnou zábavu a hry dětí. Všichni byli stateční, nikdo se vody nebál, pěkně spolupracovali. Poděkování si zaslouží instruktorky plavání, které k dětem přistupovaly velmi pozitivně. Díky jejich profesionálnímu, milému a chápajícímu přístupu proběhlo letošní plavání velice pohodově. Do Nové Vsi se budou děti určitě rády vracet. Naším přáním je, aby plavání smysluplně vyplnilo volný čas dětí i do budoucna. fotogalerie
Vyučující 1. stupně.


Preventivní program 5. roč.

V pondělí 27. ledna proběhl v pátých třídách ve spolupráci se společností Podané ruce preventivní program zaměřený na používání sociálních sítí, hraní her na mobilech či počítačích. Během programu byly děti také upozorněny na nebezpečí kyberšikany. Aktivity a rozhovory byly zaměřeny na výhody, ale hlavně na nevýhody či případná nebezpečí, které z hraní her či používání sociálních sítí mohou vyplynout. Skupinová práce žáků na modelových příkladech vrstevníků poskytla významnou zpětnou vazbu, jak oni sami tráví svůj den, zda jsou v pohodě či ne. S lektory kriticky zhodnotili, zda je mobil a počítač neokrádá o dostatek spánku, hygienu, přípravu na vyučování, čas k jídlu, o čas na psaní úkolů, o čas s kamarády, o čas s rodinou, o možnost chodit do kroužků a volný čas tak trávit aktivně a                    o možnost přečíst si pěknou knížku. Samotní žáci byli překvapeni, kolik hodin jsou schopni u svých zařízení prosedět či proležet ve dne i v noci. Důležité je, že si uvědomili možnost vzniku nejen zdravotních rizik z nedostatku spánku či sociálních kontaktů. Tak ať jsme všichni v pohodě. fotogalerie


Preventivní programy

V pondělí 27. 1. 2020 se uskutečnil ve třídách 3. A a 3. B preventivní program „Zásady bezpečného chování na internetu“. Dvouhodinový program byl zaměřen na seznámení se sociálními sítěmi a důležitá pravidla, která by děti měly dodržovat při používání těchto moderních komunikačních prostředků. Dozvěděly se, jak bezpečnou formou založit profil, na co si dávat pozor, kde hledat potřebné informace či pomoc. Dětem se program líbil a my doufáme, že proplují nástrahami internetu opravdu bezpečně. fotogalerie
Preventivní program na téma „Sociální sítě a hry na internetu“ se rovněž uskutečnil ve 4. B. Hned v úvodní části motivačního rozhovoru oslnily děti svou znalostí počítačových her včetně odborné terminologie. Dva sympatičtí mladí lektoři si s dětmi povídali o hrách na internetu a vyzvali děti, aby zkusily představit svoji oblíbenou hru třídní učitelce. Později děti zapisovaly na papír čtyři slova a lektor říkal definice slov. Pokud děti měly pocit, že vyslovená definice vystihuje slovo na jejich papíru, tak si je škrtly stejně jako při hře „bingo“. Následoval rozhovor o sociálních sítích (jak poznáme sociální síť a co na ní můžeme sdílet – například fotky, videa, …apod.). Dále rozhovor směřoval k tématu šikany a kyberšikany (internetová šikana, komu bych se svěřil(a), …atd.). Lektoři neopomenuli ani téma závislostí. Podle reakcí dětí a následného rozhovoru s nimi byl program velice přínosný a pro děti užitečný. Celkově jsme s ním byli všichni velice spokojeni. fotogalerie


Taneční tělocvik

Na naší škole proběhla 17. 12. v rámci výuky tělesné výchovy akce s názvem "taneční tělocvik". Přijel k nám taneční lektor ze skupiny Dancing Crackers. Celou hodinu si žáci měli možnost vyzkoušet choreografii různých novodobých tanečních stylů. Na konci hodiny už děti sami zvládly jednoduchou taneční sestavu. Dětem se akce velmi líbila a vyslovily přání, jestli bychom nemohli takové akce pořádat častěji. fotogalerie


Staročeské Vánoce

V úterý 10. 12. 2019 se žáci 1. až 3. roč. přesunuli díky výukovému programu do dávných dob, kdy se slavily Vánoce skromněji než nyní. Dozvěděli se o staročeských zvycích a tradicích, o významu vánočky či předchůdci vánočního stromečku – vrkoči. Děti zaujalo vyprávění o narození Ježíška a příchodu Josefa a Marie do Betléma. V dílničce si děti ozdobily vánoční stromeček a vyrobily si špíz ze sušeného ovoce, který následně snědly. Na závěr se přesunuly do Štědrého dne a vyzkoušely si věštění z polínek, pouštění lodiček, šlapání na sekyru a samozřejmě si zazpívaly koledy. fotogalerie


Vánoční přípravy ve 4.B

V období před Vánocemi jsme se ve 4. B třídě v pracovní výchově pustili do pečení a zdobení vánočních perníčků. Paní učitelka připravila těsto pro celou třídu a každý žák dostal v mikrotenovém sáčku svůj zpracovaný „bochánek“, který si chvíli ještě trochu hnětl a potom vyválel na přiměřeně silnou placku. Přinesenými formičkami si každý žák z těsta vytlačil tvary, které chtěl. Díky ochotě paní vedoucí školní jídelny a kuchařek skládali žáci protlačené tvary přímo na plechy, ve školní jídelně pak paní kuchařky perníčky upekly. Zdobení probíhalo až za týden v následující hodině pracovní výchovy spolu se zdobením vánočního stromečku přinesenými ozdobami z domovů. Téměř polovina připravené našlehané polevy skončila okamžitě v bříšku, ale i tak na perníčky něco zbylo, jak můžete vidět na některých fotografiích. Z nich je také vidět, jak si tuto činnost děti užívaly. fotogalerie


Komiksový workshop

Během podzimních dní proběhlo v naší škole několik komiksových workshopů. Jak na vlastní tvorbu komiksů ukázal žákům druhého stupně známý autor komiksů, pan Daniel Vydra. Po krátkém teoretickém úvodu se žáci proměnili ve scénáristy, kreslíře i herce. V týmech vytvořili svůj vlastní komiks, který pak také dramatizovali. Naši žáci se během dílen velice bavili, smáli, sdíleli zkušenosti, nápady a v neposlední řadě si prohloubili své herecké, textové či výtvarné schopnosti. fotogalerie


Beseda s právníkem

V úterý 19. listopadu se na naší škole uskutečnila beseda s panem JUDr. Živělou, který žáky devátého ročníku seznámil s problematikou trestního práva. Toto téma koresponduje s osnovami občanské výchovy právě pro žáky devátých tříd. Pan Živěla zaujal žáky vyprávěním příběhů z advokátské praxe a ochotně odpovídal na jejich dotazy. foto


Muzikoterapie na Barborce

Indiánský příběh na Barborce. Byl krásný podzimní čtvrtek 17. října, když mezi nás přišla vyprávět poutavý příběh indiánů paní Mgr. Hradecká. Pomocí kouzelného šamanského bubnu jsme se rázem přenesli mezi indiány, kteří byli bez vody. Strádali suchem a my jim společně se šamanem a kouzelnými hudebními nástroji pomohli poprosit matku Zemi a otce Slunce, aby seslali z nebe tolik potřebný déšť. Jak naše putování po krajině indiánů vypadalo, můžete posoudit i vy. fotogalerie
K. Elederová


Přírodovědná vycházka 1. roč.

V pátek 25. 10. 2019 jsme vyrazili se všemi prvňáčky pozorovat změny v přírodě. Žáci byli rozděleni do 4 skupin, jejich úkolem bylo sbírat větve, plody stromů a keřů, které umí pojmenovat, a sbírat listí na výrobu housenky. Propojení obou tříd se velmi osvědčilo, všichni byli do tvorby zapáleni a těšíme se na další společné akce. fotogalerie


Dopravní výchova Oslavany - 4. ročník

Ve středu 18. 9. 2019 se třídy 4.A a 4.B zúčastnily první části dopravní výchovy v Oslavanech. Nejdříve se žáci seznámili s dopravním hřištěm a připomněli si nejdůležitější dopravní značky a zásady bezpečného chování na silnici. Poté se rozdělili na dvě skupiny podle tříd. Jedna třída absolvovala teoretickou část ve třídě, kde se všichni žáci dozvěděli, jak se chovat coby cyklista na silnici a jakou mít správnou výbavu na kolo. Druhá třída si užívala praktickou část na dopravním hřišti. Žáci jezdili na kolech podle zadaných pokynů po vytyčené trase a navíc si na kolech vyzkoušeli i překážkovou dráhu, u které si užili hodně zábavy. Obě třídy se později vystřídaly a s hlavami plnými dopravních znalostí vyrazili žáci a jejich paní učitelky zpátky do školy. fotogalerieUkázky hodin ve školním roce 2018/19

Exkurze do Památníku písemnictví v Rajhradě

V uplynulých týdnech navštívili žáci druhého stupně Památník písemnictví v Rajhradě. Součástí návštěvy byla prohlídka kláštera, návštěva moderní expozice o nejstarších památkách českého písemnictví a také o knihtisku.
Takto vidí návštěvu Rajhradu žáci:
Ve čtvrtek 11. dubna jsme byli my, žáci 6. ročníků, v Rajhradě v Památníku písemnictví. O půl deváté jsme dojeli do Rajhradu, a protože nám zbýval čas, šli jsme se nejdříve podívat do místního nádherného barokního kostela. Pak už nás čekal program plný poutavých informací a nečekaných zážitků.
Vydali jsme se na prohlídku kláštera, fotili jsme si vše, co jsme viděli, včetně pávů, kteří se procházeli v klášterní zahradě. Během přestávky jsme se přesunuli do dětského koutku, kde nám Eliška Brtníčková předčítala pohádku.
Druhou polovinu dne jsme trávili v překrásné klášterní knihovně. Zde jsme si povídali o knihách, osahali si materiály, na něž se dříve psaly knihy, a společně vypracovali úkoly spojené s tamní knihovnou.
Po skončení programu jsme si nakoupili suvenýry, podepsali se do návštěvní knihy a pak jsme odjeli autobusem zpět do školy. fotogalerie


Čarodějnické vyučování na Barborce

V úterý 30. dubna naší školou rejdili malé čarodějnice a malí čarodějové, kteří se seznámili s tradicemi a zvyky odehrávajícími se v předvečer svátku svatého Filipa a Jakuba. Procvičovali čaropočty, psali s „Malou čarodějnicí“ a ježibabou z perníkové chaloupky. Předvedli svou čarodějnickou zručnost například létáním na koštěti, koulením křišťálové koule či vařením lektvaru. Odešli čarodějným portálem s písničkou, vlastnoručně vyrobenou čarodějnicí a sladkou odměnou. Příští rok se budeme těšit na shledanou. fotogalerie


Svatba

V pátek 5. dubna byla dolnokounická radnice svědkem tradičního obřadu s netradičním obsazením. Role ženicha, nevěsty a ostatních svatebčanů totiž obsadili žáci 8. ročníku naší základní školy. Ti se rovněž postarali o organizaci celé akce, ať už jde o rozdělení rolí účastníků svatby, zajištění dortu, prstýnků, kytice či šatů pro novomanžele. Vážná atmosféra při samotném svatebním obřadu je dalším důkazem toho, jak zodpovědně osmáci k celé akci přistoupili. fotogalerie
I když se samozřejmě jednalo o neoficiální obřad bez jakýchkoliv právních následků, žákovská svatba si s tou skutečnou v ničem nezadala. Velký dík a uznání proto patří žákům osmého ročníku, kteří se k tématu svatba, jež je součástí osnov občanské výchovy, postavili naprosto perfektně. Až se tito žáci zúčastní skutečného svatebního obřadu, díky páteční „generálce“ mají vynikající průpravu. fotogalerie


Dopravní výchova 4. roč.

Ve středu 10. dubna se žáci 4. ročníků, v tomto školním roce již podruhé, vypravili na dopravní hřiště do Oslavan. Čekalo je nejen opakování pravidel silničního provozu, dopravní značky, křižovatky či jízda zručnosti, ale tentokrát skládali i zkoušku, která se skládala ze dvou částí: teoretické – písemný test, a praktické – jízda po dopravním hřišti ve „cvičném silničním provozu“ pokud možno bez dopravních přestupků. Po jejím zdárném splnění obdrželi průkaz cyklisty. Přejeme všem novým držitelům průkazů cyklisty, aby jejich jízda na kole byla vždy bezpečná a v pořádku. Protože na silnici už to není hra, tam už jde nejenom o zdraví, ale v mnohých případech i o život! fotogalerie


Využití ICT technologií v hodinách Aj

Díky projektu IROP máme možnost v hodinách anglického jazyka využívat i tablety pro výuku. Existuje celá řada online aplikací na procvičování anglických jevů. Co si však žáci oblíbili nejvíce je webová stránka kahoot.com, která jednak rozvíjí jejich znalost jazyka a zároveň podporuje jejich soutěživost. V podstatě jde o online kvíz, kdy učitel na interaktivní tabuli zobrazuje postupně otázky a každý žák sám za sebe odpovídá na svém tabletu ze 4 možností. Jde tu především o správnost, ale v neposlední řadě také o rychlost. Průběžně během kvízu vidí svoje pořadí, což v nich vyvolává ducha soutěžení a aktivitu si náramně užívají. fotogalerie
Eva Karbašová


Přednáška o geologii pro 9. roč.

V úterý 19. ledna se konala přednáška o geologii pro žáky devátých ročníků, kterou si pro nás připravil geotechnik pan Ing. Stanislav Štábl. Pro žáky byla připravena prezentace s vysvětlením jednotlivých pojmů týkajících se vývoje naší planety Země, geologického vývoje a stavby ČR se zaměřením na Dolní Kounice a okolí. Žáci si přednáškou rozšířili všeobecné znalosti o geologii.


Exkurze na městský úřad

Ve čtvrtek 21. února se žáci 4. tříd v rámci učiva vlastivědy vypravili na prohlídku městského úřadu v Dolních Kounicích, při které se mohli seznámit s činností úřadu. Setkali se s paní starostkou a panem místostarostou, prohlédli si obřadní síň a navštívili matriku, jejíž činnost byla pro mnohé velkou neznámou. Na závěr si zašli do kulturně-informačního centra, odkud si na památku odnesli drobné dárečky. Všem, kteří se nám na úřadu věnovali, bychom chtěli poděkovat za pěknou prohlídku a ochotu, s jakou se nám věnovali a trpělivě odpovídali na všetečné otázky. fotogalerie


Seminář tvůrčího psaní

V lednu se v naší škole již podruhé uskutečnilo Krocení literární múzy, tedy semináře tvůrčího psaní. Naši žáci se pokoušeli pod vedením lektorky z Památníku písemnictví v Rajhradě zkrotit vlastní nápady, myšlenky, fantazii, osvojovali si rozmanité techniky tvůrčího psaní, vyzkoušeli si své schopnosti a dovednosti v tematických slohových cvičeních a také se dozvěděli mnohé o metodách, jak psát.


Mikuláš na Barborce

5. 12. 2018 byla na Barborce příjemná atmosféra ve znamení mikulášských tradic. Žáci se střídali ve třídách a každá paní učitelka měla pro ně nachystaný program. Dozvěděli se o tradicích a zvycích tohoto svátku, zazpívali si písničky, vyrobili si andělíčka a den završili čertovskými hrami, kde museli zachraňovat malého čertíka, který zapomněl, jak se čertuje. fotogalerie


Preventivní program - Prevence onkologických onemocnění

Dne 4. 12 proběhl v 9. ročnících tříhodinový preventivní program zaměřený na prevenci onkologických onemocnění. Lektorkou byla studentka pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Bc. Zdeňka Smejkalová, která se touto problematickou zabývá v rámci svého studia. Žáky seznámila s faktory, které mohou zapříčinit vznik rakoviny a především s možnostmi, jak sami mohou ovlivnit vznik této nemoci. Dívky byly podrobně poučeny, jak provádět samovyšetření prsu, a chlapci o samovyšetření varlat. Přednáška byla zaměřena zejména na spojitost mezi správnou životosprávou a vznikem různých druhů onkologických onemocnění. Žáci se dověděli, které potraviny mohou zapříčinit vznik rakoviny a další faktory a riziková chování, která mohou tuto nemoc způsobit.


Projekt Záložka do knihy - 7. roč.

Naše škola se letos zapojila do mezinárodního projektu Záložka do knihy spojuje školy: Pohádky, bajky, pověsti a příběhy neznají hranice. Projekt už devátým rokem organizuje Knihovna Jiřího Mahena v Brně a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě. Žáci sedmých ročníků vytvořili různými technikami v hodinách výtvarné a pracovní výchovy záložky, které jsme poslali jejich spolužákům do slovenských Rakús. Ze Slovenska k nám na oplátku dorazily záložky od slovenských žáků. Výměnu záložek jsme s dětmi využili také k poznávání slovenské kultury a jazyka. Děti doplnily záložky osobním přátelským dopisem. fotogalerie


Exkurze za zdravým životním stylem

1. 11. 2018 jsme se žákyněmi 9. ročníku navštívily prodejnu zdravé výživy Schůzka 7.13 v Dolních Kounicích. Učivo životosprávy mají žáci zařazeno v ŠVP v rámci předmětu výchova ke zdraví. Majitelka prodejny paní Salátová nás seznámila se sortimentem přímo v prostorách prodejny. Doporučila žákyním nejvhodnější snídaně, svačiny a pobavily jsme se o potravinách, které by měly být součástí jejich jídelníčku. Cílem exkurze bylo seznámit dívky s použitím a zařazením zdravých potravin do jejich jídelníčku a vytvořit tak zdravé stravovací návyky.


Projekt 100 let republiky ve 3.B

V pátek 26. října jsme si připomněli 100. výročí vzniku ČSR. Povídali jsme si o tom, co těmto událostem předcházelo a jak se lidem za první republiky žilo. Seznámili jsme se s osobností T. G. Masaryka, shlédli video s dobovými záběry, vysvětlili jsme si význam a důležitost státních symbolů. Poslechli jsme si československou hymnu a zazpívali oblíbenou písničku T. G. Masaryka Ach synku, synku. Nakonec jsme republice k narozeninám napekly dorty – škoda, že byly jen namalované a my nemohli ochutnat. fotogalerie


Čj - Beseda se spisovatelkou

Žáci devátých a osmých tříd se zúčastnili přednášky Osudové ženy, kterou připravila Martina Bittnerová. Autorka nám poutavě přiblížila nevšední osudy dvou nejznámějších spisovatelek, Karoliny Světlé a Boženy Němcové. Dozvěděli jsme se, jak žili lidé v 19. století, jaké měli dětství, přátele, jak to bylo s jejich vzděláním a s vazbou Boženy Němcové na Dolní Kounice prostřednictvím dolnokounického rodáka Jana E. Helceleta. fotogalerie


Angličtina 8. roč.

V rámci výuky angličtiny v 8. ročníku žáci zpracovávali miniprojekt na téma Slovní zásoba. Jednalo se o kartu slovních okruhů na vybrané téma. Žáci měli za úkol nashromáždit slovní zásobu daného tématu a rozdělit ji na jednotlivé oblasti podle společných rysů. Procvičili si tak a upevnili stávající slovní zásobu, obohatili se i o nové výrazy. Práci doplnili dle svých možností i graficky. fotogalerie
Hana Svobodová


Projektový den - Svatý Václav

K významnému výročí Dne české státnosti a svátku sv. Václava jsme se rozhodly dětem třetích ročníků tento den přiblížit. Celý den děti zpracovávaly úkoly ohledně tohoto významného dne. Byly seznámeny s osobností sv. Václava a pověstmi o době, ve které žil. Zpracovávaly pracovní listy, kreslily a vyráběly, zpívaly písně, hrály zábavné hry. fotogalerie Tento projektový den se velmi vydařil a dětem se líbil. fotogalerie_3.A, fotogalerie_3.B
učitelky 3. ročníku


Dopravní výchova 4. roč.

V pátek 21. září se žáci 4. ročníku zúčastnili dopravního kurzu, který se už tradičně koná na Dopravním hřišti v Oslavanech. Kurz je určen právě pro žáky, kteří v letošním roce dosáhnou věku 10 let, a tudíž budou moci vyjet na silnici bez doprovodu dospělé osoby. Žáci se seznámili s pravidly silničního provozu - značky, křižovatky, výbava kola apod., na dopravním hřišti si své vědomosti vyzkoušeli ve „cvičném silničním provozu“ a své umění jízdy na kole si ověřili při jízdách zručnosti. K příjemně strávenému dopoledni přispělo nejen pěkné počasí, ale i šikovnost a zájem všech žáků, kteří vše zdárně zvládli. fotogalerie